КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 березня 2000 р. N 473


Про утворення Державної служби експортного контролю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 лютого 2002 року N 158

(У текстi постанови слова "Мiнiстерство економiки" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2002 року N 158)

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Утворити у складi Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї в межах граничної чисельностi працiвникiв та коштiв, передбачених на його утримання, урядовий орган державного управлiння - Державну службу експортного контролю на базi центрального органу виконавчої влади Державної служби експортного контролю України, що лiквiдована.

     2. Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї подати в установленому порядку у тижневий термiн Кабiнетовi Мiнiстрiв України проект Положення про Державну службу експортного контролю.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 19

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.