ЗАКОН УКРАЇНИ

     Про внесення змiн до статтi 6 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У статтi 6 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 26, ст. 148; 1999 р., N 15, ст. 87, N 18, ст. 141, N 52, ст. 464):

     1) цифри i слова

"15.02.00  Жир великої або невеликої рогатої  худоби топлений або нетоплений,  екстрагований пресуванням або  за допомогою розчинникiв, або  неекстрагований  30, але не менше  0,15 євро за 1 кг"

 

     замiнити цифрами i словами

"15.02.00
(крiм
15.02.00.100)
Жир великої або невеликої рогатої худоби топлений або нетоплений, екстрагований пресуванням або за допомогою розчинникiв, або неекстрагований   0,15 євро   за 1 кг
15.02.00.100 Для промислового застосування, крiм виробництва продуктiв харчування для людини (тiльки для виробництва мила)   0
15.02.00.910 Жир великої рогатої худоби тiльки топлений екстрагований пресуванням для виробництва мила туалетного   0";

 

2) цифри i слова

"21.01 - 21.06
(крiм
21.01.10,
21.04,
21.05)
Iншi рiзнi харчовi продукти 30, але не менше
0,5 євро за 1 кг"

 

замiнити цифрами i словами

"21.01 - 21.06
(крiм
21.01.10,
21.04, 21.05,
21.06.90.910,
21.06.90.990)
Iншi рiзнi харчовi продукти   0,5 євро за 1 кг
21.06.90.910,
21.06.90.990
Тiльки ароматизатори, емульсiї
та стабiлiзатори
  2"

 

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
2 березня 2000 року
N 1528-III

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.