ВИЩИЙ АРБIТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

IНФОРМАЦIЙНИЙ ЛИСТ

вiд 21.03.2000 р. N 01-8/124

 

Арбiтражнi суди України


Про результати вирiшення спору, пов'язаного з визнанням недiйсною постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.99 N 840 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 року N 65 "Про ставки митних зборiв"

     У зв'язку iз запитами, що надходять до Вищого арбiтражного суду України з приводу вирiшення згаданого спору, повiдомляємо таке.

     За позовом ТОВ "ВО "Авкатон" до Кабiнету Мiнiстрiв України рiшенням Вищого арбiтражного суду України вiд 14.09.99 у справi N 1/63 визнано недiйсною постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.99 N 840 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 року N 65 "Про ставки митних зборiв".

     Судова колегiя Вищого арбiтражного суду України по перегляду рiшень, ухвал, постанов визнала згадану постанову Кабiнету Мiнiстрiв України такою, що не суперечить вимогам чинного законодавства i прийнята в межах наданих Кабiнету Мiнiстрiв України повноважень, а зазначене рiшення Вищого арбiтражного суду України вiд 14.09.99 скасувала (постанова судової колегiї вiд 28.02.2000 N 04-1/1-5-39).

     Про викладене повiдомляється для врахування у вирiшеннi господарських спорiв, пов'язаних iз застосуванням названого нормативного акта Кабiнету Мiнiстрiв України.

Заступник Голови  Вищого арбiтражного суду України А. Осетинський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.