Документ скасований: Постанова КМУ № 93 від 18.01.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 травня 1999 р. N 840


Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

     З метою вишукання додаткових джерел для своєчасної виплати заробiтної плати, стипендiй, пенсiй та iнших соцiальних виплат Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 1998 р. N 285, вiд 13 травня 1998 р. N 670, вiд 18 вересня 1998 р.N 1460, вiд 21 вересня 1998 р.N 1477 та вiд 8 жовтня 1998 р. N 1625) абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод з 1 липня до 31 грудня 1999 р. до митного збору за митне оформлення товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України, додатково включається збiр у розмiрi 2 вiдсоткiв митної вартостi товарiв iз спрямуванням одержаних коштiв до Державного бюджету України".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 52

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.