Документ скасований: Постанова КМУ № 355 від 18.05.2005

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
Про внесення доповнення до постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

ПОСТАНОВА

вiд 18 вересня 1998 р. N 1460

Київ

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 1998р. N 285 та вiд 1З травня 1998 р. N 670, абзацом такого змiсту:

     "Установити додатковий митний збiр за митне оформлення нафтопродуктiв, що iмпортуються на митну територiю України i пiдлягають обкладенню акцизним збором, у розмiрi 0,01 екю за один кiлограм iз зарахуванням його до державного бюджету та цiльовим направленням до Пенсiйного фонду в рахунок часткового погашення заборгованостi перед ним державного бюджету".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.