КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 жовтня 1998 р. N 1625


Про експорт окремих видiв товарiв до Республiки Молдова

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 сiчня 2003 року N 93
(враховуючи змiни, внесенi
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 лютого 2006 року N 105)

     З метою подальшого розвитку традицiйних торгiвельно- економiчних зв'язкiв мiж Україною та Республiкою Молдова Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Мiнiстерству промислової полiтики вiдповiдно до укладеної у 1993 роцi Угоди про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД укласти з Мiнiстерством промисловостi Республiки Молдова Угоду про постачання в 1998 роцi Молдавському металургiйному заводу брухту та вiдходiв чорних металiв за кодовою групою ТН ЗЕД 7204 в обсязi 300 тис. тонн.

     2. Установити, що дiя абзацу другого пункту 2 Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1997 р. N 1214 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 44), а також додатка 6 до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 1998 р. N 999 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 27, ст. 988), не поширюється на експорт брухту та вiдходiв чорних металiв, що здiйснюється до Республiки Молдова вiдповiдно до пункту 1 цiєї постанови.

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003р. N 93, враховуючи змiни, внесенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.02.2006р. N 105)

     Абзац другий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003р. N 93, враховуючи змiни, внесенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.02.2006р. N 105)
 
Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України
А. ГОЛУБЧЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.