ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.02.98 11/1-1584

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


До листiв Держмитслужби вiд 15.01.98 р. N 11/1-439 та вiд 26.01.98 р. N 11/3-841

     З метою однозначного тлумачення порядку нарахування акцизного збору та податку на додану вартiсть, зокрема питання включення до бази оподаткування цими платежами митних зборiв, вiдповiдно до чинних нормативних актiв, роз'яснюємо наступне:

  • при ввезеннi на митну територiю України суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi товарiв та iнших предметiв до бази оподаткування їх акцизним збором та податком на додану вартiсть включається тiльки сума виду митного збору, передбаченого п.1 додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (код виду платежу - 010);

  • при ввезеннi на митну територiю України громадянами транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв до бази оподаткування їх податком на додану вартiсть включається тiльки сума виду митного збору, передбаченого п.9 додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (код виду платежу - 006).

     При цьому iнформуємо, що останнiй абзац листа Держмитслужби вiд 15.01.98 р. N 11/1-439 та лист Держмитслужби вiд 26.01.98 р. N 11/3-841 слiд вважати такими, що втратили чиннiсть.

Голова Служби Л.Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.