Державна
митна Служба України
Державна податкова
адмiнiстрацiя України
31.03.2000 N 11/2-2961 05.04.2000 N 4775/7/22-1217

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць
Головi Державної податкової адмiнiстрацiї
м. Києва


Щодо митного оформлення товарiв

     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2000 до N 1736-051 щодо здiйснення операцiй обмiну спецтехнiки на дизельне пальне, яке надходить з Азербайджанської Республiки, та з метою чiткого виконання завдань по забезпеченню пально-мастильними матерiалами весняно-польових робiт повiдомляємо, що зазначенi операцiї здiйснюються на пiдставi:

  • контракту вiд 06.07.99 N 2389/ВА-031, укладеному мiж ДАК "Укрресурси" та Державною Нафтовою Компанiєю Азербайджанської Республiки;

  • контракту вiд 14.08.99 N USE-20.1-86-К/КБ-99, укладеному мiж ДК "Укрспецекспорт" та ВОМО "Спецтехнiка"(Азербайджанська Республiка);

  • договору-доручення вiд 03.09.99 N USE-20.1-139-Д/КБ-99/141, укладеного мiж ДАК "Укрресурси" та ДК "Укрспецекспорт".

     У цьому випадку встановлюється такий порядок заповнення окремих граф вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) при митному оформленнi вищевказаних товарiв:

     Графа 2 "Вiдправник"

     При експортi товарiв у графi зазначаються вiдомостi про ДК "Укрспецекспорт".

     Графа 8 "Одержувач"

     При iмпортi товарiв у графi зазначаються вiдомостi про ДАК "Укрресурси".

     У графах 9 та 28 зазначаються згiдно з встановленим порядком вiдповiднi вiдомостi про ДАК "Укрресурси".

     Графа 24

     У графi згiдно з Класифiкатором характерiв угод вказується код характеру угоди - "082" (iнше).

     Графа 44

     При експортi товарiв вноситься iнформацiя про контракти вiд 06.07.99 N 2389/ВА-031, вiд 14.08.99 N USE-20.1-86-К/КБ-99 та договiр-доручення вiд 03.09.99 N USE-20.1-139-Д/КБ-99/141.

     При iмпортi товарiв вноситься iнформацiя про контракт вiд 06.07.99 N 2389/ВА-031.

     Заповнення iнших граф ВМД здiйснюється вiдповiдно до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909.

     Вiдомостi про вантажнi митнi декларацiї, оформленi за вищевказаними контрактами будуть у встановленому порядку передаватися митними органами до Державної податкової адмiнiстрацiї м. Києва, яка у вiдповiдностi до статтi 8 Закону України вiд 04.12.90 N 509-ХII "Про державну податкову службу в Українi" буде здiйснюватися контроль взаємозалiку товарiв, поставлених на виконання згаданих контрактiв.

Державна митна Служба України Державна податкова  адмiнiстрацiя України
31.03.2000 N 11/2-2961 05.04.2000 N 4775/7/22-1217
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.