ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

вiд 14.06.96 р. N 11/2-4085

 

Начальникам ТМУ
Начальникам митниць


     Для використання в роботi направляємо Постанову Верховної Ради України вiд 24.05.96. N 217/96-ВР "Про введення в дiю Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" та Закон України вiд 24.05.96. N 216/96-ВР "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" .

     До встановлення мiнiмальної митної вартостi iмпортних автомобiлiв /п. 2 Постанови/ митна вартiсть автомобiлiв визначається вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     Звертаємо Вашу увагу, що згiдно з зазначеним Законом митне оформлення ввезених на територiю України громадянами транспортних засобiв, в тому числi вироблених у державах-учасницях Спiвдружностi Незалежних Держав, слiд здiйснювати з обкладенням усiма видами податкiв, встановлених для iмпортованих автомобiлiв (митом, акцизним збором та податком на добавлену вартiсть).

     Нормативнi акти Держмиткому застосовуються в частинi, що не суперечить зазначеному Закону.

     Закон набуває чинностi з 12 червня 1996 року.

     Додаток: зазначене на 3 аркушах.

Перший заступник Голови Комiтету О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.