ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.04.2000 р. N 09/1-1307-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про ввезення громадянами в Україну
транспортних засобiв для тимчасового
користування пiд зобов'язання про
зворотне вивезення

     У зв'язку з набранням чинностi Закону України вiд 16.07.99 N 986-ХIV "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо фiнансування дорожнього господарства" до врегулювання порядку тимчасового ввезення в Україну транспортних засобiв та з метою уникнення cкарг громадян пiсля пропуску на територiю України транспортних засобiв, якi ввозяться ними для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення, необхiдно вжити таких заходiв:

     1. Iнформувати громадян при перетинi митного кордону про вимоги п. 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цього Закону України.

     2. При ввезеннi зазначених транспортних засобiв громадянин на вимогу iнспектора на зворотному боцi автомобiльних митних декларацiї форми МД-7 має зробити запис "З вимогами п. 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 16.07.99 N 986-XIV ознайомлений", i розписатися з проставленням дати.

     3. Пiсля цього iнспектор, що здiйснив митне оформлення такого транспортного засобу, завiряє запис особистою номерною печаткою.

Голова Служби  Ю.П. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.