ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

13 березня 2000р. N 296


Про скасування акредитацiї пiдприємств, якi не пройшли переакредитацiю, починаючи з 01.01.98р.

     3 метою забезпечення чiткого виконання наказу Держмитслужби України вiд 31.05.1996р. N 237 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах", наказу КРМ N 71 вiд 05.07.96р.

     НАКАЗУЮ:

     1. Скасувати акредитацiю пiдприємств, акредитованих на КРМ з 01.01.1996р.,та, якi не пройшли переакредитацiю, починаючи з 01.01.1998р..

     2. Начальникам транзитно-вантажних вiддiлiв довести даний наказ до вiдома суб'єктiв ЗЕД. Якщо в термiн до 01.05.2000р. данi пiдприємства не переакредитувались - скасувати їх акредитацiю.

     3. До 10.05.2000р. надати вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики рапорт з регiстром анульованих пiдприємств.

     4. Начальнику загального вiддiлу ознайомити з наказом начальникiв ТВВ пiд пiдпис.

     5. Контроль за виконанням даного наказу покладiться на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.

     6. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської регiональної митницi O.I.Симонов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.