ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.12.98 N 10/1-2948-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про надання додаткової iнформацiї

     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 23.11.98 N 10/1-2841-ЕП щодо сертифiкацiї продуктiв харчування, що надходять на адреси вiдповiдних юридичних осiб України в складi вантажiв гуманiтарної допомоги, повiдомляємо.

     Митне оформлення таких товарiв проводити вiдповiдно до вимог листа Держмитслужби вiд 05.08.98 N 11/4-8255, тобто без подання сертифiкатiв вiдповiдностi (свiдоцтв про визнання iноземного сертифiката) безпосередньо в пунктах пропуску за умови перебування таких вантажiв пiд митним контролем для здiйснення обов'язкової сертифiкацiї та подання згаданих сертифiкатiв (свiдоцтв) у внутрiшнiх митницях, за наявностi письмового зобов'язання отримувача вантажу про вивезення цiєї продукцiї за межi митної територiї України у разi вiдмови органу з сертифiкацiї у видачi серифiката (свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката).

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.