ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.12.98 15/1-3015-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Митне оформлення вантажiв, що iмпортуються на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Швейцарської конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)", на пiдставi ст.5 вищевказаної Угоди здiйснювати без сплати митних зборiв. При цьому, в п.7 графи 44 ВМД вказується ст.5 Угоди.

Перший Заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.