ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

25 травня 2000 р. N 384


     З метою забезпечення чiткого контролю за вантажами, якi пiдлягають екологiчному контролю та на виконання наказу КРМ вiд 20.07.1999 N 477 про введення в дiю "Технологiчної схеми взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi" Державного управлiння екологiчної безпеки в М.Києвi",

     НАКАЗУЮ:

     1.Начальникам оперативних пiдроздiлiв внести доповнення в додаток N 2 до роздiлу 1 "Технологiчної схеми взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi" Державного управлiння екологiчної безпеки в М.Києвi".

     2. Контроль за виконанням наказу покладаю на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.

     3. Загальний контроль покладаю на заступника начальника Київської регiональної митницi.

Начальник Київської регiональної митницi О.Симонов

 

Доповнення N 2


до "Технологiчної схеми взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi" Державного управлiння екологiчної безпеки в м.Києвi"

Роздiл 2 "Порядок здiйснення екологiчного контролю" доповнити таким роздiлом:

     Пiсля проведення оглядового та радiацiйного контролю гуманiтарної допомоги в разi вiдсутностi рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги про визнання вантажу гуманiтарною допомогою, дозвiльних документiв на ввiз вантажу, держiнспектор у товаросупровiдних документах робить запис "Дозволяється розвантажити пiд митний контроль", який засвiдчує проставлянням штампа "Держуправлiння екобезпеки в м. Києвi", пiдписом з датою.

     Пiсля одержання вiдсутнiх документiв державним iнспектором сектору екологiчного контролю проставляється один iз зазначених нижче штампiв "Ввiз дозволено", або "Ввiз заборонено". Пiсля цього екологiчний контроль вважається закiнченим:

     Наявнiсть в товаросупровiдних документах на вантаж штампу "Екологiчний контроль. Ввiз дозволено" є пiдставою для проведення митного оформлення.

     Зразки вищевказаних штампiв:

 

В.о.нач.вiддiлу радiацiйної безпеки та екологiчного контролю на кордонi С.А.Дубова
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.