ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

31 травня 2000 р. N 399


В доповнення до наказу КРМ вiд 05.04.2000р. N273 "Про переакредитацiю представництв iноземних фiрм, ранiше акредитованих у КСМ"

     З метою забезпечення виконання наказiв ДМСУ вiл 14.01.2000 р. N 19, вiд 31.05.2000 р. N 237, наказу КРМ вiд 05.07.1996 р. N71,

     НАКАЗУЮ:

     Доповнити п. 2 наказу слiдуючими пiдпунктами:

     2.1. В разi звернення представництва iнофiрми в дипломатичний вiддiл митницi з метою: продовження термiну тимчасового ввезення майна, переводу його в режим вiльного використання, утилiзацiї, передачi в доход держави або зворотного вивезення - не вимагати вiд власника (заявника) майна нової переакредитацiї.

     2.2. В усiх iнших випадках - починаючи з 01.06.2000р., при зверненнi представництва iнофiрми в дипломатичний вiддiл митницi для митного оформлення майна на ввезення в Україну або вивезення з України, вимагати нову картку акредитацiї видану дипломатичним вiддiлом в КРМ.

Начальник Київської регiональної митницi О.I. Симонов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.