ОБЛIК-РЕЄСТРАЦIЯ КОНТРАКТIВ

     Кабiнет Мiнiстрiв України з метою забезпечення вiдповiдностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацiю.

     Види зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), що пiдлягають державнiй реєстрацiї, а також порядок її здiйснення визначаються законом про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та iншими нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до нього.

     Виконання зобов'язань, що випливають iз зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), не зареєстрованих в установленому законом порядку, тягне застосування до суб'єктiв господарювання, якi порушили цю вимогу, адмiнiстративно-господарських санкцiй, передбачених законом. (стаття 383 Господарського кодексу України)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.