ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ

     Митним формальностям на авiатранспортi присвячена глава 31 Митного кодексу України.

     Командир повiтряного судна зобов'язаний подати органу доходiв i зборiв для здiйснення митного контролю документи, передбаченi статтею 335 Митного кодексу України.

     Дозвiл органу доходiв i зборiв на вивантаження товарiв з повiтряного судна або завантаження товарiв на нього надається пiсля перевiрки поданих документiв та встановлення їх вiдповiдностi вимогам Митного кодексу України.

     Командир повiтряного судна, який здiйснив вимушену посадку за межами мiжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхiдних заходiв для забезпечення збереження товарiв, якi пiдлягають митному контролю, та протягом доби повiдомити найближчий мiжнародний аеропорт про мiсце посадки судна.

     Адмiнiстрацiя мiжнародного аеропорту пiсля одержання такого повiдомлення зобов'язана забезпечити перевезення посадових осiб органу доходiв i зборiв до мiсця посадки судна або доставити пасажирiв, екiпаж i товари, що пiдлягають митному контролю, до органу доходiв i зборiв.

     Товари, що перевозяться транзитними авiапасажирами (крiм товарiв, заборонених до транзиту), не пiдлягають оподаткуванню митними платежами та безперешкодно перемiщуються в межах зони митного контролю мiжнародного аеропорту.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.