ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

8 жовтня 1998 р. N 632


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмиткому вiд 25.10.96 N 491

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 грудня 1998 р. за N 789/3229


     З метою вдосконалення митного контролю та у зв'язку iз введенням у дiю наказу Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, НАКАЗУЮ:

     1. Вважати наказ Держмиткому вiд 25.10.96 N 491 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок митного контролю за агентською (шипчандлерською) дiяльнiстю в морських i рiчкових портах України, що вiдкритi для заходу суден закордонного плавання" таким, що втратив чиннiсть.

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.