ТРАНЗИТ

     Умови ввезення з метою транзиту товарiв на митну територiю України громадянами визначено статтею 379 Митного кодексу України.

     Громадяни мають право ввозити з метою транзиту товари, сумарна фактурна вартiсть та загальна вага яких не перевищують критерiї, встановленi частиною першою статтi 374 Митного кодексу України, за умови усного або, за бажанням власника цих товарiв чи на вимогу посадової особи митного органу, письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян.

     Пропуск через митний кордон України товарiв (крiм транспортних засобiв особистого користування), сумарна фактурна вартiсть та/або загальна вага яких перевищують критерiї, встановленi частиною першою статтi 374 Митного кодексу України, що ввозяться громадянами на митну територiю України з метою транзиту, здiйснюється в порядку, передбаченому для пiдприємств, пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення (транзит).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.