ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.01.99 N 10/1-212-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо оформлення та зняття з контролю АД та ПД на вантаж вартiстю до 100$

     У зв'язку iз запитами митниць з приводу оформлення та закриття в базi даних IАМУ ПД та АД на вантажi вартiстю до 100$, повiдомляємо наступне.

     Згiдно наказу Держмитслужби вiд 17.01.96 N 18 справляння податкiв та зборiв при ввезеннi на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi пiдакцизних товарiв здiйснюється незалежно вiд кiлькостi чи митної вартостi таких товарiв, а їх нарахування та справляння здiйснюється у загальному порядку на пiдставi даних вантажних митних декларацiй. Таким чином, на пiдакцизнi товари вартiстю до 100 $ оформлюється вантажна митна декларацiя.

     Виходячи з вищезазначеного, закриття АД в базi даних IАМУ здiйснюється у вiдповiдностi з пунктом 4.3 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267.

     В тих випадках, коли заповнення ВМД на товари, що ввозяться на митну територiю України, не передбачено чинним законодавством, ПД не оформлюється.

Заступник Голови Служби I.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.