ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.02.1999р. N 09/1-316-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику IАМУ

     Надсилаємо для ознайомлення та подальшого iнформування суб'єктiв ЗЕД Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затверджене наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 та зареєстроване в Мнiстерствi юстицiї вiд 22.01.99 за N 42/3335.

     Про введення в дiю цього наказу буде проiнформовано додатково.

     До 20.02.98 проiнформувати Держмитслужбу про:

     проведення з особовим складом залiку знань вимог цього Положення;

     визначення наказом по митницi вiдповiдальних за дотримання вимог цього Положення;

     готовнiсть введення в дiю нової системи контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення.

Додаток: згадане на 25 арк.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.