Документ скасований: Указ ПУ № 1003/2005 від 29.06.2005

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 року N 659

     Внести змiни до Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 року N 659 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi" (iз змiнами i доповненнями, внесеними Указами Президента України вiд 17 листопада 1994 року N 681 та вiд 13 сiчня 1995 року N 45), замiнивши у текстi Указу та Положення про порядок реєстрацiї окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), затвердженого цим Указом, слова "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України", "Головна державна податкова iнспекцiя України", "Державний митний комiтет України", "Мiнiстерство статистики України", "центральнi органи державної виконавчої влади України" у всiх вiдмiнках вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки України", "Державна податкова адмiнiстрацiя України", "Державна митна служба України", "Державний комiтет статистики України", "центральнi органи виконавчої влади" у вiдповiдних вiдмiнках.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
31 липня 2000 року
N 929/2000

Газета "Урядовий кур'єр", N 139 вiд 2 серпня 2000 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.