ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

10.03.95 р. N 11/3-1058

 

Начальникам територiальних митних управлiнь,
начальникам митниць


     Для вiдома та використання в оперативнiй роботi iнформуємо, що згiдно за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України N 1859/1 вiд 01.02.95 щодо Указу Президента України "Про регулювання бартерних /товарообмiнних/ операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" N 84/95 вiд 27.01.95 статтею 14 контроль за iмпортними поставками по бартерних договорах, в зв'язку з вiдсутнiстю перелiку критичного iмпорту (п.16) та до його остаточного визначення, проводити згiдно з законодавством, що дiяло до зазначеного Указу.

     Iнформуємо також, що застосування вимог п.3 Указу можливе тiльки пiсля реалiзацiї п.п. 15 та 16.

Заступник Голови Комiтету О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.