Документ скасований: Указ ПУ № 1355/2000 від 20.12.2000

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 27 сiчня 1995 року N 84

     З метою стимулювання розвитку зовнiшньоекономiчної дiяльностi постановляю:

     1. Внести до Указу Президента України вiд 27 сiчня 1995 року року N 84 "Про регулювання бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" такi змiни:

     у статтi 11 слова "передбаченої статтею 7 цього Указу" виключити;

     статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12. У разi переоформлення у встановленому порядку бартерного договору на iншi види зовнiшньоекономiчного договору з оплатою в iноземнiй валютi та наступного передекларування товарiв граничний строк одержання валютної виручки (90 днiв з дати оформлення вивiзної митної декларацiї за бартерним договором) не поновлюється i не переривається";

     статтi 3-10, 15 i 16 визнати такими, що втратили чиннiсть.

     2. Цей Указ набирає чинностi з дня його пiдписання.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
19 грудня 1995 року
N 1163/95

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.