ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 17.12.98 р. N 10/1-3082-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення тимчасового ввезення товарiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державної митної служби України
вiд 21 березня 2000 року N 10/4-930-ЕП

     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо наказ Держмитслужби вiд 16.12.98 N 784 "Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення".

     Абзац другий скасовано

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 21.03.2000 р. N 10/4-930-ЕП)

     При складаннi Звiтiв у вiдповiдностi з пунктом 3 наказу Держмитслужби вiд 16.12.98 N 784 "Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення" iнформацiю про товари, що перебувають в режимi "тимчасове ввезення" за лiзинговими операцiями, враховувати в роздiлi 1.1. Звiтiв згiдно Додатку до зазначеного наказу.

     Положення iнших нормативних актiв та iнструктивних листiв Держмитслужби щодо митного режиму тимчасового ввезення товарiв застосовуються в частинi, що не суперечить вимогам Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення та цього листа.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.