ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 20.01.98 р. N 11/1-567

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно митного оформлення давальницької сировини

     Повiдомляємо для врахування в роботi, що рiшенням Вищого арбiтражного суду України вiд 25.11.97 N 5/50 скасовано дiю абз.4 п.4 листа Держмиткому вiд 07.07.94 N 11/1-3032 стосовно подання експертного висновку Торгово-промислової палати України щодо виходу готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини.

Голова Служби Л. Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.