П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

вiд 28 сiчня 1993 року N 2954-XII


Про порядок введення в дiю Закону України "Про дорожнiй рух"

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Постановою Верховної Ради України
вiд 2 лютого 1994 року N 3914-XII, ВВР 1994 р., N 22, ст. 146,


     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ :

     1. Ввести в дiю Закон України "Про дорожнiй рух" вiд дня його опублiкування (16 липня 1993 року).

     П'ята частина статтi 29 не стосується власникiв таких автомобiлiв, якi придбанi i зареєстрованi в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України до 16 липня 1993 року.

     Дозволити органам Державної автомобiльної iнспекцiї зареєструвати автомобiлi з правим розташуванням керма, якi були придбанi i ввезенi в Україну до дня введення в дiю Закону України "Про дорожнiй рух" (3353-12), тобто до 16 липня 1993 року.

(пункт 1 змiнено згiдно iз Постановою ВР N 3914-XII вiд 2.02.94 р.)

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення актiв законодавства у вiдповiднiсть з Законом України "Про дорожнiй рух".

     3. Доручити Кабiнету Мiнiстрiв України визначити, при необхiдностi, окремi структури для координацiї та управлiння дорожнiм рухом в Українi.

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м.Київ
28 сiчня 1993 року
N 2954-XII

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.