Наказ Мiнiстерства економiки України

вiд 23 серпня 2000 року N 183


Про внесення змiн до наказу Мiнекономiки України вiд 29.06.2000 N 136

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 вересня 2000 р. за N 587/4808


     НАКАЗУЮ:

     Унести в додатки 4, 6 та 8 до наказу Мiнекономiки України вiд 29.06.2000 N 136 "Про порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)", зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 17.07.2000 за N 420/4641 такi змiни:

     1. У додатку 4 код ТН ЗЕД 5820 30 00 замiнити кодом 5802 30 00.

     2. У додатку 6 коди ТН ЗЕД 3102 10 900 та 3102 10 100 замiнити вiдповiдно кодами 3102 10 100 та 3102 10 900.

     3. У додатку 8 у графi "Сума (тис. грн.)" цифровi вирази 75,7,0 та 2005,7 замiнити вiдповiдно цифрами на 75,75 та 2005,75.

Мiнiстр В. Роговий
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.