ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

2.10.2000 р. N 09/3-3690-ЕП


     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, затверджене наказом Держмитслужби вiд 06.09.2000 N 490 та зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї 20.09.2000 за N 627/4848.

     Начальникам митниць забезпечити вивчення особовим складом митниць цього Положення, поетапне впровадження такого контролю та визначити осiб, якi будуть мати доступ до ЦБД.

     Начальнику Iнформацiйно - аналiтичного митного управлiння забезпечити виконання пункту 2 наказу та допомогу митницям у впровадженнi контролю й навчання особового складу митниць по використанню програмно-iнформацiйного комплексу. Про хiд виконання пункту 2 наказу та готовнiсть впровадження програмно-iнформацiйного комплексу iнформувати Управлiння органiзацiї митного контролю.

     Додаток: на 14 арк.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.