КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 вересня 2000 р. N 1493


Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     2. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 листопада 2000 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 вересня 2000 р. N 1493

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112 "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1184).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 1999 р. N 1300 "Про тимчасовий порядок сплати податкiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України, якi здiйснюють реалiзацiю нафтопродуктiв вiтчизняного виробництва на територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 29, ст. 1488).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 1999 р. N 1373 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 30, ст. 1546).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 1999 р. N 1590 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 35, ст. 1799).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. N 409 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 9, ст. 343).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 березня 2000 р. N 445 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 10, ст. 380).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2000 р. N 1419 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.