Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999

Наказ Державного митного комiтету України

вiд 9 липня 1996 р. N 310


Про внесення доповнення до наказу Держмиткому вiд 13.06.95 р. N 253 "Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України"

Погоджено з Агентством координацiї
мiжнародної технiчної допомоги


     На виконання доручення Кабiнету мiнiстрiв України вiд 25.06.96 р. N 9422/46 та з метою подальшого вдосконалення порядку митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, НАКАЗУЮ:

     1. Пункт 67 роздiлу II Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмиткому вiд 13.06.95 р. N 253 i зареєстрованих в Мiнюстi 10.08.95 р. за N 290/826, пiсля першого речення доповнити реченням наступного змiсту: "Митнi обмеження не зазначаються у разi надання доручення вiдповiдно до Облiкової картки на транспортнi засоби, що ввезенi за проектом технiчної допомоги (додаток 9)", далi - по тексту.

     2. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї забезпечити доведення цього наказу до вiдома митних установ, МВС України, МО України, СБ України, Державного комiтету України по нагляду за охороною працi, Державного комiтету України по житлово-комунальному господарству, Мiнмолодьспорту України, Мiнсiльгосппроду України, МЗС України, Держкордону України.

Голова Комiтету Л.Деркач

 

"Додаток 9
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
(в редакцiї наказу Держмиткому
вiд 9 липня 1996 р. N 310)

ОБЛIКОВА КАРТКА N

на транспортнi засоби, що ввезенi
за проектом технiчної допомоги

Найменування транспортного засобу Проект N контракту Особа, на яку зареєстрований транспортний засiб Установа-отримувач технiчної допомоги
         
         
         
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.