ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

05.08.93 N 05/1027

 

Начальникам митниць


     В зв'язку з виникаючими питаннями роз'яснюємо, що згiдно пункту 2 в) Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України N 2-93 вiд 11.01.93р. транспортнi засоби, якi зареєстрованi за власниками в країнi попереднього проживання, так i при ввезеннi по рахункам-фактурам i договорам купiвлi, продажу тощо , що ввозяться громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну, пiдлягають пропуску без сплати ввiзного мита.

Заступник Начальника Управлiння
органiзацiї митного контролю
О.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.