ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.11.2000 р. N 11/3-9772

 

Нiжинський науково-виробничий комплекс "Прогрес"
Чернiгiвська митниця
Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо зазначення податкового номеру за контрактом про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть

     Державною митною службою України розглянуто звернення Нiжинського науково-виробничого комплексу "Прогрес" вiд 19.09.2000 N 232/170 з приводу надання роз'яснень щодо особливостей заповнення податкового номеру у вiдповiдних графах ВМД при здiйснення митного оформлення вантажiв, отриманих в результатi господарської дiяльностi на пiдставi контрактiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, не пов'язаних зi створенням юридичної особи, укладених мiж резидентами України.

     Iнформуємо, що порядок зазначення податкового номеру у гр. 2, 8, 9, 14 вантажної митної декларацiї у випадку здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй у межах контракту про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, визначений листом Держмитслужби вiд 01.03.99 N 11/3-2223.

     Також повiдомляємо, що при митному оформленнi вантажiв у випадках, подiбних викладеному у зверненнi, митному органу має бути обов'язково поданий зовнiшньоекономiчний контракт, митне оформлення не може бути здiйснене тiльки на пiдставi контракту про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, укладеному мiж резидентами України.

     У зв'язку з цим у вiдповiдних графах ВМД зазначається власний податковий номер резидента, визначеного умовами зовнiшньоекономiчного контракту вiдповiдальним за здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй.

     При цьому подання контрактiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, укладених мiж резидентами України при митному оформленнi, не вимагається.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.