ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 14.03.97 р. N 11/6-2297


ЩОДО ВIДМIТКИ ДАТИ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ В ПОДОРОЖНIХ ЛИСТАХ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННI ВАНТАЖУ

     До Держмитслужби надходить iнформацiя, що деякими прикордонними митницями порушуються вимоги п. 80 Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмиткому вiд 13.06.95 р. N 253, а саме при поверненнi в Україну транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення вантажiв, iнспекторами митниць, якi здiйснюють митне оформлення, на дорожнiх листах не проставляються дати перетину кордону i не завiряються особистими номерними печатками та пiдписами, що в подальшому призводить до ускладнень при зняттi з контролю цих транспортних засобiв у внутрiшнiх митницях.

     Виходячи з вищевикладеного, звертаю Вашу увагу на недопущення в подальшому порушень правил митного оформлення транспортних засобiв, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення вантажiв.

Заступник Голови Служби Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.