ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 03.06.97 р. N 11/6-5076


Про дiї митниць по рiшенням судiв

     В зв'язку з запитами митниць та для використання в оперативнiй роботi повiдомляємо, що у разi прийняття судами рiшень стосовно надання пiльг згiдно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України вiд 05.05.96 р. N 162/96-ВР "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України", начальникам митниць необхiдно з цього приводу звертатись до суду.

     У зверненнях необхiдно вказувати, що надання пiльг можливе на суму, не бiльшу 50 вiдсоткiв заробленої iноземної валюти, пiдтвердженої документами, в порядку визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Однак на даний час Кабiнет Мiнiстрiв України такого порядку не визначив. Така ситуацiя призводить до того, що при надходженi виконавчого листа з суду митниця не може встановити якими документами пiдтверджується розмiр заробленої iноземної валюти та проводити подальше митне оформлення ввезених в Україну предметiв згiдно з зазначеною Постановою.

     Крiм того вказувати, що у разi, якщо суд визначить документи, якi пiдтверджують зароблену iноземну валюту, митниця готова виконати ухвалу суду.

Заступник Голови Служби Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.