ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.10.98 N 09/1-2431-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення товарiв та iнших предметiв

     У зв'язку iз запитами, що надходять на адресу Держмитслужби з при-воду неоднозначного тлумачення постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.96 N 1010 "Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметiв (товарiв) в Україну", вiд 01.06.98 N 761 "Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України", вiд 03.07.98 N 1007 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 1996 р. N 1010" вiдносно порядку обкладення податками предметiв, якi ввозяться в Україну працiвниками дипломатичних установ за кордоном, моряками рибопромислового, торговельного, рiчкового флоту та iншими громадянами, повiдомляємо.

     Пiльги щодо оподаткування товарiв та iнших предметiв, що ввозяться громадянами-резидентами, якi направлялися у службовi вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями України, були наданi Постановою Верховної Ради України вiд 05.05.96 N 161/96-ВР "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України". Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.98 N 761 "Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України" встановлено умови надання цих пiльг вищезгаданим категорiям громадян-резидентiв, тобто службовцям пiдприємств, установ та органiзацiй України, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв.

     Пiдставою для надання пiльг громадянам, якi направлялися пiдприємствами, установами й органiзацiями за межi України, є оформленi в установленому порядку документи, визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.98 N 761 "Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, що виїжджали у службовi вiдрядження за межi України". При цьому керiвники та головнi бухгалтери пiдприємств, установ та органiзацiй України несуть персональну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

     Предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України службовцями небюджетних органiзацiй, при перемiщеннi через митний кордон України рейсами залiзничного та авiацiйного транспорту (а також у мiжнародних поштових вiдправленнях), що здiйснюються вiдповiдно до встановленного розкладу руху на пiдставi мiждержавних (мiжвiдомчих) угод про транспортне сполучення, оподатковуються на загальних пiдставах, тобто згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.98 N 1007, без обкладення митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором, якщо їх вартiсть не перевищує суму 200 екю (або при ввезеннi одиничного неподiльного предмета вартiстю до 300 екю), за винятком лiкеро-горiлчаних та тютюнових виробiв.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.