ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.01.2001 р. N 09/4-099-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо заповнення декларацiї МД-7

     До Держмитслужби продовжує надходити iнформацiя щодо прийняття до митного оформлення спiвробiтниками митниць заповнених громадянами, або на їх вимогу митними брокерами декларацiй форми МД-7 iз незаповненою графою "вартiсть" (пункт 3.1 Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 26.07.2000 року N 407), або iз зазначенням нульової вартостi транспортного засобу.

     Звертаю увагу про недопустимiсть прийняття до митного оформлення таким чином заповнених митних декларацiй. У разi неможливостi встановлення iнспектором, що здiйснює митне оформлення, вартостi транспортного засобу (тимчасове ввезення, або транзит через митну територiю України транспортного засобу, що знаходиться на облiку, переселення громадян на ПМП в Україну, тощо) до процедури митного оформлення необхiдно залучати спiвробiтникiв вiддiлiв тарифiв та митної вартостi.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.