КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 сiчня 2001 р. N 42


Про органiзацiю виробництва вiтчизняних засобiв захисту рослин

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести до перелiку товарiв для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв, при ввезеннi (пересиланнi) яких на митну територiю України може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть iз строком погашення до 90 днiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 2000 р. N 1730 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 47, ст. 2040), змiни згiдно з додатком.

     2. Мiнiстерству аграрної полiтики i Державному комiтетовi промислової полiтики разом з Мiнiстерством економiки вжити заходiв до забезпечення органiзацiї виробництва засобiв захисту рослин на вiтчизняних пiдприємствах в обсягах, необхiдних сiльськогосподарським товаровиробникам на 2001 i наступнi роки, iз залученням коштiв вiтчизняних та iноземних iнвесторiв.

     3. Фондовi державного майна разом з Мiнiстерством палива та енергетики за погодженням з Антимонопольним комiтетом розглянути у мiсячний термiн питання про утворення в установленому законом порядку за участю товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агробiзнеспром" (м. Київ) господарського товариства з виробництва засобiв захисту рослин з внесенням до його статутного фонду частини майна державного пiдприємства "Смоли" (м. Днiпродзержинськ).

     4. Фондовi державного майна разом з Державним комiтетом промислової полiтики та Антимонопольним комiтетом розглянути питання про утворення в установленому законом порядку за участю товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агробiзнеспром" (м. Київ) господарського товариства з випуску хiмiчних засобiв захисту рослин з внесенням до його статутного фонду частини майна пiдприємства "Хiмреактив" (м. Черкаси), придатного для здiйснення синтезу технiчних компонентiв та формуляцiї готових препаратiв хiмiчних засобiв захисту рослин.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України Ю. ЄХАНУРОВ

Iнд. 22

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 сiчня 2001 р. N 42

ЗМIНИ,
що вносяться до перелiку товарiв для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв, при ввезеннi (пересиланнi) яких на митну територiю України може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть iз строком погашення до 90 днiв

     Доповнити перелiк пiсля позицiї

"29.09 19000 Тiльки ефiр метилтрибутиловий"

     позицiями такого змiсту:

"29.18 29900 Тiльки 2,4-Д кислота технiчна
29.18 90000 Тiльки дикамба технiчна
29.24 29900 Тiльки ацетохлор технiчний
29.26 90900 Тiльки альфациперметрин технiчний
29.31 00900 Тiльки глiфосфат технiчний та диметоат технiчний
29.33 90900 Тiльки карбендазим технiчний".
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.