ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.03.2001 р. N 1/21-1003-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо класифiкацiї автомобiлiв у некомплектному станi

     У зв'язку iз запитами митниць з питань класифiкацiї автомобiлiв у некомплектному станi повiдомляємо, що такi питання мають розглядатися вiдповiдно до Основних правил iнтерпретацiї ТН ЗЕД, якi є невiд'ємною частиною ТН ЗЕД i застосовуються з метою правильної класифiкацiї (кодування) товарiв за ТН ЗЕД.

     Звертаємо увагу, що згiдно з Законом України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" встановлено, що вважається готовим автомобiлем кузов, на якому встановлено три або бiльше iз таких складових компонентiв автомобiля: силовий агрегат, передня пiдвiска, задня пiдвiска, бензобак, система запалювання, трансмiсiя, система глушiння. У зв'язку з цим та згiдно з правилом 2а iнтерпретацiї ТН ЗЕД комплект складових частин, до якого входять кузов (товарна позицiя 8707) i три або бiльше iз таких складових компонентiв автомобiля як силовий агрегат, передня пiдвiска, задня пiдвiска, бензобак, система запалювання, трансмiсiя, система глушiння, повинен класифiкуватися згiдно з ТН ЗЕД за кодом готового автомобiля. У такому комплектi цi складовi компоненти автомобiля можуть бути i у некомплектному станi за умови, що вони мають основнi характеристики готового (комплектного) компоненту.

     Якщо у вказаному комплектi складових компонентiв автомобiля вiтсутнiй двигун, митнi платежi повиннi нараховуватися виходячи iз максимального об'єму двигуна, який може бути встановлений на транспортний засiб такої моделi.

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.