ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi повiдомляємо, що вiдповiдно до доручення Кабiнети Мiнiстрiв України вiд 18.03.97 р. N 23080/35 мастильнi матерiали при iмпортi на територiю України можуть звiльнятись вiд оподаткування ПДВ за умови дотримання пiдприємством - iмпортером вимог Указу Президента України вiд З0.06.95р N 499.

Заступник голови Служби С.Яценко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.