Документ скасований: Постанова КМУ № 431 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 22 березня 2001 р. N 260


Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 748

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Доповнити постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв, та iнших предметiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 33) абзацом такого змiсту:

     "Установити, що громадяни, якi в'їжджають (виїжджають) в Україну, здiйснюють декларування предметiв, що перемiщуються ними через митний кордон України, в уснiй формi, крiм випадкiв перемiщення предметiв, якi декларуються в обов'язковому порядку, або предметiв в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню".

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 27

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.