КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 березня 2001 р. N 284


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 175; 1998 р., N 8, ст. 300, N 20, ст. 738, N 43, ст. 1594; 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062) такi змiни:

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова "спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" замiнити словами "спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

     2) у Тимчасовому порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi та преамбулi слова "спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" замiнити словами "спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

     у текстi Тимчасового порядку слова "Мiнiстр зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi" i "МЗЕЗторг" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстр економiки" i "Мiнекономiки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктах 1 i 2 слова "або спиртом етиловим, коньячним i плодовим" замiнити словами "спирту етилового, коньячного i плодового";

     у пунктi 2 слова "за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв" виключити;

     у пунктi 4 слова "i алкогольними напоями та тютюновими виробами" замiнити словами "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

     абзац четвертий пункту 9, абзац дев'ятий пункту 10 i абзац четвертий пункту 14 виключити;

     у пунктах 10 i 14 слова "спиртом етиловим, коньячним i плодовим" замiнити словами "спирту етилового, коньячного i плодового".

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 1998 р. N 1694 "Про затвердження Положення про порядок погодження видачi лiцензiй на право експорту, iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими виробами" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 43, ст. 1593);

     пункт 3 змiн, що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2000 р. N 1002 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 25, ст. 1062), в частинi внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 1998 р. N 1694.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 22

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.