Документ скасований: Постанова КМУ № 1177 від 07.12.2005

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 квiтня 2001 р. N 328


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 1999 р. N 2141

     У зв'язку з пiдписанням 12 вересня 2000 р. Протоколу про внесення змiн i доповнень до Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi у 1999 - 2000 роках та вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 грудня 1999 р. N 1573 "Про змiни у структурi центральних органiв виконавчої влади" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 1999 р. N 2141 "Про заходи щодо виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi у 1999 - 2000 роках" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 48, ст. 2346) такi змiни:

     у назвi та текстi постанови слова i цифри "у 1999 - 2000 роках" виключити;

     у пунктах 2 i 4 слова "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство економiки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 7 слова "на Мiнiстра промислової полiтики" замiнити словами "на Голову Державного комiтету промислової полiтики".

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України Ю. ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.