ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

08.05.2001 N 21/21-2369-ЕП

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць

     З метою врегулювання спiрних питань, пов'язаних iз митним оформленням автофургонiв iз суцiльнометалевим кузовом повiдомляємо про наступне.

     У разi, коли автофургон з суцiльнометалевим кузовом, який на пiдставi документального пiдтвердження технiчних характеристик та призначення, визначеного заводом-виробником, декларується за кодом товарної позицiї 8704, але не вiдповiдає викладеним у листi ДМСУ вiд 26.04.2001 N 3/21-2163-ЕП вимогам щодо вiднесення автофургонiв до цiєї товарної позицiї, питання класифiкацiї таких автофургонiв розглядається Управлiнням номенклатури i верифiкацiї.

     У такому випадку до Управлiння митницею подається:

  • акт митного догляду з детальним описом автофургону;

  • копiї документiв, якi свiдчать про визначення заводом-виробником технiчних характеристик та призначення транспортного засобу як вантажного автомобiля;

  • фото автомобiля, якi мiстять данi суттєвi для класифiкацiї;

  • копiї наявних документiв, що стосуються технiчних характеристик та призначення автомобiля (акти експертизи Торгово-промислової палати, висновки товарознавчої експертизи, виданi уповноваженими експертами тощо).

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П. Рамусь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.