ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.03.99 N 16/1-533-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Про доведення наказу МЗЕЗторгу України N 39 вiд 28.01.99

     Повiдомляємо, що МЗЕЗторгом України виданий наказ N 39 вiд 28.01.99 "Про затвердження "Типових рекомендацiй щодо базових платiжних умов зовнiшньоторговельних контрактiв українських суб'єктiв господарювання в умовах нестабiльних обмiнних курсiв та обмежень на валютнi операцiї на ринках країн СНД".

     Зазначеним наказом МЗЕЗторг України рекомендував суб'єктам пiдприємницької дiяльностi при укладаннi i виконаннi зовнiшньоекономiчних контрактiв керуватися погодженими з Нацiональними банком України "Типовими рекомендацiями щодо базових платiжних умов зовнiшньоторговельних контрактiв українських суб'єктiв господарювання в умовах нестабiльних обмiнних курсiв та обмежень на валютнi операцiї на ринках країн СНД".

     Направляємо для використання в роботi наказ МЗЕЗторгу України вiд 28.01.99 N 39 з "Типовими рекомендацiями щодо базових платiжних умов зовнiшньоторговельних контрактiв українських суб'єктiв господарювання в умовах нестабiльних обмiнних курсiв та обмежень на валютнi операцiї на ринках країн СНД" (на 2 аркушах).

     Додаток : копiя наказу МЗЕЗторгу N 39 вiд 28.01.99 з додатком на 2 аркушах (тiльки в паперовому видi).

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.