ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.06.2001 р. N 6/20-3119-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць та митниць прямого пiдпорядкування
(крiм Центральної енергетичної та Оперативної митниць)


Про скасування фотографування згiдно вимог листа ДМСУ за N 6/20-2044-ЕП вiд 20.04.2001.

     На виконання доручення керiвництва Служби, з метою виявлення, припинення та попередження незаконного ввезення на територiю України високолiквiдних товарiв митними органами проведено вiдповiдний обсяг роботи, який включав обов'язкове фотографування кузовiв та двигунiв до легкових автомобiлiв пiд час їх ввезення на територiю України.

     Результати проведених спецiальних заходiв дають можливiсть зробити висновки, що вжитi оперативнi заходи застосованi своєчасно, на даному етапi досягли своєї мети, але в подальшому себе вичерпали.

     Зважаючи на викладене, вважати таким, що втратили чиннiсть в частинi необхiдностi фотографування кузовiв до транспортних засобiв та двигунiв.

     Контроль за перемiщенням кузовiв та двигунiв до них здiйснювати вiдповiдно до чинного законодавства України, при цьому в актi комiсiйного огляду ввезеного товару обов'язково наводити перелiк наявних додаткових пристроїв кузова: кондицiонер, сигналiзацiя, електросклопiдiймач, АВС, центральний замок, електроповорот дзеркал, пiдiгрiв сидiння, клiмат-контроль, бортовий комп'ютер, люк з електроприводом.

     В частинi комплектацiї кузова автомобiля надавати перелiк вiдсутностi на кузовi: силового агрегату, передньої та задньої пiдвiски, бензобака, системи глушiння, трансмiсiї, системи запалювання.

Заступник Голови Служби Ю.М.Дьомiн
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.