ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 13.06.2001 р. N 4/09-2979-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про змiни у листi Держмитслужби України вiд 07.06.2001 N 3/09-2859-ЕП

     Повiдомляємо, що в зв'язку з технiчною помилкою, що виникла при пiдготовцi листа Держмитслужби України вiд 07.06.2001 N 3/09-2859-ЕП, у абзацi 5 цього листа цифри "699" вважати цифрами "700".

Заступник Голови Служби П. В. Пашко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.