Документ скасований: Постанова КМУ № 1652 від 13.12.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 березня 1998 р. N 341


Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 793

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 793 "Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 400) абзацом сьомим такого змiсту:

     "органам iз сертифiкацiї дорожнiх транспортних засобiв, акредитованим Державним комiтетом по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, для проведення робiт iз сертифiкацiї дорожнiх транспортних засобiв дозволяється ввозити пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення та ставити на тимчасовий облiк (на перiод проведення випробувань) новi, не зареєстрованi в iнших країнах дорожнi транспортнi засоби, що проходять сертифiкацiю в Українi. Перелiк цих органiв подається до Державної митної служби Державним комiтетом по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.