Параметры поиска документов

Результат поиска
Наказ Мiнекономрозвитку № 547 від 19.04.2018
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Лист ДФСУ № 765/99-99-19-01-01-18 від 18.04.2018
Про надання iнформацiї
Лист НБУ № 40-0006/21855 від 18.04.2018
[Щодо роботи банкiв 05 травня 2018 року]
Постанова КМУ № 276 від 18.04.2018
Про внесення змiни до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2018 р. N 1
Наказ Мiнекономрозвитку № 519 від 17.04.2018
Про поновлення дiї рiшення про призначення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-дослiдна компанiя "САН-СТАНДАРТ" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв
Наказ Мiнекономрозвитку № 518 від 17.04.2018
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Лист МЗС № 72/12-612-998 від 17.04.2018
[Щодо виправлення технiчної помилки та внесення вiдповiдних змiн до тексту Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою]
Наказ ДФСУ № 211 від 13.04.2018
Про внесення змiн до наказу ДФС вiд 09.09.2014 N 116
Лист ДФСУ № 11112/7/99-99-19-04-17 від 13.04.2018
Про застосування механiзму заборони повернення та звiльнення вiд сплати ввiзного мита
Лист ДФСУ № 1539/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 12.04.2018
Про оподаткування ПДВ
Постанова КМУ № 295 від 11.04.2018
Про внесення змiни в додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2017 р. N 1045
Наказ Мiнекономрозвитку № 500 від 11.04.2018
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова НБУ № 38 від 11.04.2018
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Розпорядження КМУ № 221-р від 11.04.2018
Про пiдписання Протоколу мiж Урядом України та Урядом Республiки Молдова про внесення змiн до Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про мiжнародне автомобiльне сполучення
Наказ Мiнекономрозвитку № 478 від 06.04.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до "METAL RECYCLING"
Лист ДФСУ № 1392/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 05.04.2018
Про порядок оподаткування ПДВ
Постанова КМУ № 243 від 04.04.2018
Про внесення змiн до Положення про Адмiнiстрацiю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Лист ДФСУ № 10248/7/99-99-18-03-01-17 від 04.04.2018
Про реалiзацiю Закону України
Розпорядження КМУ № 214-р від 04.04.2018
Про пiдписання Протоколу про внесення змiн до Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Сiнгапур про уникнення подвiйного оподаткування та запобiгання податковим ухиленням стосовно податкiв на доходи
Розпорядження КМУ № 212-р від 04.04.2018
Про пiдписання Протоколу про внесення змiн до Конвенцiї мiж Урядом України i Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвiйного оподаткування стосовно податкiв на доходи i на капiтал
Постанова КМУ № 257 від 04.04.2018
Деякi питання маркування тютюнових виробiв
Закон України ВР № 2380-VIII від 03.04.2018
Про внесення змiн до статтi 20-2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"
Лист МЗС № 72/14-612/1-873 від 03.04.2018
Щодо набрання чинностi мiжнародним договором України
Лист ДФСУ № 791/99-99-18-18-04-01-18 від 03.04.2018
Про розмiщення iнформацiї в АСМО "Iнспектор"
Лист Держпродспоживслужби № 602-1122-14/2246 від 03.04.2018
Про реалiзацiю вимог Закону України
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 03.04.2018
Про фактичне закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну листiв азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням iз Росiйської Федерацiї
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 03.04.2018
Про фактичне закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну лимонної кислоти (моногiдрат) походженням з Китайської Народної Республiки
Наказ ДФСУ № 185 від 02.04.2018
Про внесення змiн до наказу ДФС вiд 09.09.2014 N 116
Лист ДФСУ № 9580/7/99-99-18-03-01-17 від 30.03.2018
Про заборону щодо ввезення в Україну окремих об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду
Наказ Мiнекономрозвитку № 453 від 30.03.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ДП "СЕМЕНIВКАРАЙАГРОЛIСГОСП"
Лист ДФСУ № 9554/7/99-99-19-02-01-17 від 30.03.2018
Про надання iнформацiї
Наказ ДФСУ № 169 від 30.03.2018
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких розпорядчих документiв
Наказ Мiнекономрозвитку № 452 від 30.03.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
Наказ Мiнекономрозвитку № 451 від 30.03.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "ЕКОСОЛАР IНВЕСТ"
Наказ Мiнекономрозвитку № 450 від 30.03.2018
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 449 від 30.03.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "Украгрозапчастина"
Наказ Мiнекономрозвитку № 448 від 30.03.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "ТЕРРА ФУД"
Наказ Мiнекономрозвитку № 447 від 30.03.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "Мебель-сервiс"
Наказ Мiнекономрозвитку № 446 від 30.03.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "Актiвтрейд"
Наказ Мiнекономрозвитку № 445 від 30.03.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до "Egyptalum"
Наказ № 191 від 30.03.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мiнекономрозвитку № 459 від 30.03.2018
Про утворення секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом радiообладнання
Наказ Мiнекономрозвитку № 458 від 30.03.2018
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова НБУ № 33 від 30.03.2018
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi
Наказ Мiнекономрозвитку № 439 від 29.03.2018
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 29.03.2018
Про продовження строку проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну деякої карбамiдо-формальдегiдної продукцiї походженням з Росiйської Федерацiї
Постанова НБУ № 32 від 29.03.2018
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова НБУ № 31 від 29.03.2018
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова КМУ № 296 від 28.03.2018
Про реформування територiальних органiв Державної фiскальної служби
Наказ Мiнекономрозвитку № 432 від 28.03.2018
Про внесення змiн до наказiв Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 14.04.2016 N 696 та вiд 02.09.2016 N 1456

Страницы

Copyright © 2018 НТФ «Интес»
Все права сохранены.