Параметры поиска документов

Результат поиска
Лист Держмитслужби № 16/85 від 01.12.2020
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Лист від 30.11.2020
Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рiк
Лист Держлікслужби від 26.11.2020
Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рiк
Постанова КМУ № 1156 від 25.11.2020
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146
Постанова КМУ № 1161 від 25.11.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 25.11.2020
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну теплоiзоляцiйних матерiалiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 25.11.2020
Про встановлення фактiв дискримiнацiйних та недружнiх дiй з боку Республiки Бiлорусь щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України - виробникiв сталевих пруткiв
Лист Мінекоенерго від 24.11.2020
Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рiк
Лист Держмитслужби № 16/79 від 24.11.2020
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Постанова НБУ № 148 від 23.11.2020
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi
Лист Держмитслужби № 15-01/15-03-02/7/358 від 23.11.2020
Про рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi
Лист Держмитслужби № 15-03-02/201 від 23.11.2020
[Щодо повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi]
Лист Держмитслужби № 16/76 від 23.11.2020
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 21.11.2020
Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту
Лист Держмитслужби № 16/73 від 20.11.2020
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Наказ Держкомтелерадiо № 126 від 19.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 125 від 19.11.2020
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мінекономіки № 2354 від 18.11.2020
Про анулювання рiшень про призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв
Повідомлення КМУ № 1461-р від 18.11.2020
Про схвалення проекту Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Iндонезiя про взаємне скасування вiзових вимог
Постанова КМУ № 1135 від 18.11.2020
Про внесення змiн до пункту 9 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України
Закон України ВР № 1005-IX від 17.11.2020
Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей адмiнiстрування податкiв у цiлях фiнансування видаткiв
Наказ Мінекономіки № 2341 від 17.11.2020
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, накази Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України у частинi призначення державного пiдприємства органом з оцiнки вiдповiдностi
Наказ Держкомтелерадiо № 119 від 16.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 123 від 16.11.2020
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 122 від 16.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 121 від 16.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 120 від 16.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова КМУ № 1112 від 16.11.2020
Про внесення змiн до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225
Наказ Держкомтелерадiо № 118 від 16.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 117 від 16.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 116 від 16.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держмитслужби № 520 від 13.11.2020
Про запровадження пiлотного проєкту з тестування роботи нацiональної електронної транзитної системи
Наказ Мінфіну № 701 від 12.11.2020
Про проведення пiлотного проекту з тестування роботи нацiональної електронної транзитної системи
Наказ Держкомтелерадiо № 112 від 11.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 111 від 11.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ МОЗ № 2595 від 11.11.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Наказ Держкомтелерадiо № 110 від 11.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 109 від 11.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова КМУ № 1097 від 11.11.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1092 від 11.11.2020
Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 2011 р. N 19
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/323 від 11.11.2020
[Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 жовтня 2020 року N 961]
Лист Держмитслужби № 15/13-01-03/7/317 від 10.11.2020
Про направлення наказу Мiнфiну
Наказ Мінюсту № 3891/5 від 09.11.2020
Про внесення змiн до Порядку подання нормативно-правових актiв на державну реєстрацiю до органiв юстицiї та проведення їх державної реєстрацiї
Лист Держмитслужби № 16/61 від 09.11.2020
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Наказ Мінекономіки № 2280 від 06.11.2020
Про затвердження Порядку передачi та зберiгання комплектiв документацiї, пов'язаної з виконанням призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi, у разi скорочення сфери призначення
Закон України ВР № 1000-IX від 06.11.2020
Про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення щодо запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Розпорядження Держпродспоживслужби № 66 від 06.11.2020
Щодо обмежень на ввезення в Україну товарiв з Нiмеччини через реєстрацiю грипу птицi
Наказ Держкомтелерадiо № 107 від 06.11.2020
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Закон України ВР № 992-IX від 05.11.2020
Про ратифiкацiю Протоколу мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Катар про внесення змiн i доповнень до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Катар про повiтряне сполучення
Закон України ВР № 998-IX від 05.11.2020
Про приєднання України до Конвенцiї про заснування Мiжнародної органiзацiї законодавчої метрологiї

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.