Параметры поиска документов

Результат поиска
Лист ДФСУ № 2518/99-99-19-01-01-18 від 12.12.2018
Про надання iнформацiї
Закон України ВР № 2648-VIII від 06.12.2018
Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рiк"
Закон України ВР № 2643-VIII від 06.12.2018
Про припинення дiї Договору про дружбу, спiвробiтництво i партнерство мiж Україною i Росiйською Федерацiєю
Постанова КМУ № 1035 від 05.12.2018
Про внесення змiн до Порядку надання Державнiй прикордоннiй службi та виконання нею доручень уповноважених державних органiв щодо осiб, якi перетинають державний кордон
Постанова КМУ № 1012 від 05.12.2018
Про внесення змiн до перелiку лiкарських засобiв та медичних виробiв, якi закуповуються на пiдставi угод щодо закупiвлi iз спецiалiзованими органiзацiями
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 04.12.2018
Про припинення антисубсидицiйного розслiдування щодо iмпорту в Україну легкових автомобiлiв походженням з Республiки Узбекистан без застосування заходiв
Лист ДФСУ № 5081/6/99-99-14-06-02-15/IПК від 03.12.2018
[Щодо ввезення продукцiї на територiю України]
Лист НБУ № 27-0014/64226 від 30.11.2018
Про вiдкликання у ПАТ "КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
Наказ Держкомтелерадiо № 765 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 764 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 758 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 757 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Розпорядження КМУ № 921-р від 28.11.2018
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 690
Наказ Держкомтелерадiо № 767 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 766 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 763 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 762 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 761 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 760 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 759 від 28.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова КМУ № 1006 від 28.11.2018
Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами
Постанова КМУ № 1000 від 28.11.2018
Про внесення змiн до Положення про Мiнiстерство культури України
Наказ ДФСУ № 782 від 28.11.2018
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Лист ДФСУ № 37135/7/99-99-19-01-01-17 від 28.11.2018
Про надання iнформацiї
Наказ ДФСУ № 775 від 27.11.2018
Про внесення змiн до Перелiку вiдомостей, якi мiстять службову iнформацiю в органах ДФС
Постанова НБУ № 129 від 27.11.2018
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Лист ДФСУ № 2973/99-99-18-02-03-18 від 27.11.2018
[Щодо форматно-логiчного контролю митної декларацiї на транспортнi засоби, що перемiщуються громадянами]
Лист ДФСУ № 36983/7/99-99-18-02-02-17 від 27.11.2018
[Щодо справляння акцизного податку з транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кiлькома), за специфiчною ставкою]
Наказ МОЗ № 2181 від 26.11.2018
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Наказ Держкомтелерадiо № 756 від 26.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 755 від 26.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 754 від 26.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 753 від 26.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 752 від 26.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Лист ДФСУ № 36884/7/99-99-19-01-01-17 від 26.11.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 2956/99-99-18-03-01-18 від 26.11.2018
Про заборону ввезення в Україну окремих об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду
Лист ДФСУ № 36724/7/99-99-18-02-03-17 від 26.11.2018
[Щодо митного оформлення транспортних засобiв для їх вiльного обiгу на митнiй територiї України, що ввезенi пiсля 1 сiчня 2015 року та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту]
Лист ДФСУ № 36690/7/99-99-19-01-01-17 від 24.11.2018
[Щодо митного оформлення транспортного засобу]
Закон України ВР № 2629-VIII від 23.11.2018
Про Державний бюджет України на 2019 рiк
Закон України ВР № 2628-VIII від 23.11.2018
Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв
Лист ДФСУ № 36394/7/99-99-18-03-01-17 від 22.11.2018
[Про набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2018 року N 960]
Наказ Держкомтелерадiо № 749 від 21.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 748 від 21.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 747 від 21.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 746 від 21.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Розпорядження КМУ № 893-р від 21.11.2018
Про пiдписання Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль
Лист ДФСУ № 2908/99-99-18-03-01-18 від 21.11.2018
Про заборону ввезення в Україну окремих об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду
Наказ Держкомтелерадiо № 745 від 16.11.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 742 від 15.11.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова КМУ № 1013 від 14.11.2018
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Страницы

Copyright © 2018 НТФ «Интес»
Все права сохранены.