Параметри пошуку документів

Результат пошуку
Постанова КМУ № 961 від 15.09.2021
Про затвердження Порядку тимчасового зупинення експорту препаратiв кровi, вироблених iз заготовленої на територiї України плазми кровi для фракцiонування
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 14.09.2021
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 14.09.2021
Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну проводiв незалежно вiд країни походження та експорту
Наказ МОЗ № 1922 від 10.09.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Наказ МОЗ № 1921 від 10.09.2021
Про перереєстрацiю лiкарського засобу
Лист Держмитслужби № 16/222 від 10.09.2021
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Наказ Держкомтелерадiо № 409 від 09.09.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 408 від 09.09.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 407 від 09.09.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 406 від 09.09.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Рішення НБУ № 461-рш від 09.09.2021
Про розмiр облiкової ставки Нацiонального банку України
Постанова КМУ № 939 від 08.09.2021
Про внесення змiн до Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з культивування рослин, включених до таблицi I перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв
Постанова КМУ № 938 від 08.09.2021
Про внесення змiн до Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском
Постанова КМУ № 937 від 08.09.2021
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 936 від 08.09.2021
Про внесення змiни до пункту 14 Порядку в'їзду осiб, перемiщення товарiв на тимчасово окупованi територiї у Донецькiй та Луганськiй областях i виїзду осiб, перемiщення товарiв з таких територiй
Наказ Держкомтелерадiо № 403 від 07.09.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 402 від 07.09.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 401 від 07.09.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 400 від 07.09.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Рішення РНБО від 07.09.2021
Про внесення змiни до персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)
Указ ПУ № 458/2021 від 07.09.2021
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 7 вересня 2021 року "Про внесення змiни до персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)"
Указ ПУ № 457/2021 від 07.09.2021
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 20 серпня 2021 року "Про внесення змiн до персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)"
Лист Держмитслужби № 16/212 від 03.09.2021
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Наказ Держкомтелерадiо № 397 від 03.09.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 396 від 03.09.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Лист Держмитслужби № 15/15-03/7/3650 від 02.09.2021
Про заходи захисту нацiонального товаровиробника
Постанова КМУ № 949 від 01.09.2021
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2000 р. N 1718
Постанова КМУ № 929 від 01.09.2021
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 1999 р. N 1228
Постанова КМУ № 915 від 01.09.2021
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 01.09.2021
Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 23.04.2021 N АД-490/2021/4411-03
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 01.09.2021
Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням iз Киргизької Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 01.09.2021
Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну ПВХ-профiлю незалежно вiд країни походження та експорту
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 01.09.2021
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну драбин алюмiнiєвих походженням з КНР, Словацької Республiки, Республiки Польща та Республiки Бiлорусь
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 01.09.2021
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних холоднотягнутих та холоднокатаних труб походженням з Китайської Народної Республiки
Наказ Держкомтелерадiо № 395 від 31.08.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 392 від 30.08.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 391 від 30.08.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 390 від 30.08.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 394 від 30.08.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 393 від 30.08.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мінфіну № 490 від 30.08.2021
Про затвердження Змiн до Класифiкатора Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв
Лист Держмитслужби № 16/203 від 30.08.2021
Про внесення до iнформацiйних ресурсiв про квотування iмпорту сiрчаної кислоти та олеуму
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.08.2021
Про продовження дiї спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну кислоти сiрчаної та олеуму незалежно вiд країни походження та експорту
Рішення Міжвідком. міжнародної торгівлі № АД-499/2021/4411-03 від 27.08.2021
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республiки
Наказ Держкомтелерадiо № 388 від 27.08.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Розпорядження Держпродспоживслужби № 63 від 27.08.2021
Щодо скасування обмежень на ввезення в Україну вантажiв з Данiї
Наказ МОЗ № 1819 від 27.08.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Наказ Держкомтелерадiо № 387 від 26.08.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мінекономіки № 469 від 26.08.2021
Про призначення ДП "Рiвненський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" органом з оцiнки вiдповiдностi
Наказ Мінекономіки № 461 від 26.08.2021
Про призначення ДП "Харкiвський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" органом з оцiнки вiдповiдностi

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.