Параметры поиска документов

Результат поиска
Лист Держмитслужби № 18-01/288 від 06.04.2020
[Щодо забезпечення сплати митних платежiв]
Наказ МОЗ № 778 від 06.04.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунологiчних препаратiв) для лiкування COVID-19 та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Наказ МОЗ № 777 від 06.04.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Розпорядження КМУ № 381-р від 06.04.2020
Про надання гуманiтарної допомоги Iталiйськiй Республiцi
Указ ПУ № 129/2020 від 03.04.2020
Про надання гуманiтарної допомоги Iталiйськiй Республiцi
Розпорядження КМУ № 370-р від 02.04.2020
Про внесення змiн у додатки 1 i 2 до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2020 р. N 288
Наказ МОЗ № 763 від 02.04.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Постанова НБУ № 43 від 31.03.2020
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi
Постанова НБУ № 42 від 31.03.2020
Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 березня 2020 року N 23
Закон України ВР № 540-IX від 30.03.2020
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Закон України ВР № 543-IX від 30.03.2020
Про внесення змiни до Закону України "Про комiтети Верховної Ради України"
Закон України ВР № 539-IX від 30.03.2020
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо забезпечення лiкування коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Постанова КМУ № 248 від 29.03.2020
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225
Лист Держмитслужби № 08-3/16-02/7/3201 від 27.03.2020
[Про надiслання Закону України вiд 16.01.2020 N 465-IX]
Лист Держмитслужби № 08-5/20-01-01/7/3438 від 26.03.2020
Для врахування в роботi та посилення заходiв контролю
Лист МОЗ № 25-04/8381/2-20 від 26.03.2020
Щодо застосування постанови КМУ вiд 20.03.2020 N 224 та N 226
Лист Держмитслужби № 08-1/16-03-01/7/3189 від 26.03.2020
Щодо митного оформлення медичних виробiв та засобiв iндивiдуального захисту
Наказ Мінюсту № 1207/5 від 26.03.2020
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 12 квiтня 2005 року N 34/5
Наказ МОЗ № 707 від 25.03.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Лист Держмитслужби № 16-03-01/302 від 25.03.2020
[Про заборону ввезення в Україну окремих об'єктiв офiцiйного контролю]
Постанова КМУ № 233 від 25.03.2020
Деякi питання Державного агентства спорту i Державного агентства розвитку молодi та громадянського суспiльства
Постанова КМУ № 239 від 25.03.2020
Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 235 від 25.03.2020
Про внесення змiни до Порядку розпорядження майном, конфiскованим за рiшенням суду i переданим органам державної виконавчої служби
Постанова КМУ № 232 від 25.03.2020
Про внесення змiни до пункту 4 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) дезiнфекцiйних засобiв
Наказ МОЗ № 706 від 25.03.2020
Про скорочення термiну застосування лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) на територiї України
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/706 від 24.03.2020
Щодо направлення копiї наказу
Лист Держмитслужби № 16-4/16-03-01/7/499 від 24.03.2020
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова НБУ № 37 від 24.03.2020
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/690 від 23.03.2020
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 238 від 23.03.2020
Деякi питання оптимiзацiї дiяльностi центральних органiв виконавчої влади
Постанова КМУ № 229 від 23.03.2020
Про внесення змiн у додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109
Наказ Мiнсоцполiтики № 219 від 20.03.2020
Про визнання вантажу гуманiтарною допомогою
Постанова КМУ № 226 від 20.03.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 225 від 20.03.2020
Деякi питання закупiвлi товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19) на територiї України
Постанова КМУ № 224 від 20.03.2020
Про затвердження перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування ПДВ
Лист Держмитслужби № 08-1/17-04/13/2966 від 19.03.2020
Про надання роз'яснень
Лист Держмитслужби № 15/15-01-02/7/620 від 19.03.2020
Про надання iнформацiї
Розпорядження Держпродспоживслужби № 30 від 18.03.2020
Наказ МОЗ № 669 від 17.03.2020
Про державну реєстрацiю лiкарських засобiв, якi пiдлягають закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю
Постанова НБУ № 31 від 17.03.2020
Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 листопада 2014 року N 699
Закон України ВР № 533-IX від 17.03.2020
Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби
Закон України ВР № 531-IX від 17.03.2020
Про внесення змiн до деяких законiв України, спрямованих на пiдвищення доступностi лiкарських засобiв, медичних виробiв, якi закуповуються особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель
Постанова НБУ № 30 від 17.03.2020
Про затвердження Змiн до Положення про застосування Нацiональним банком України стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi банкiвської системи
Закон України ВР № 532-IX від 17.03.2020
Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо пiдвищення доступностi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, якi закуповуються за кошти державного бюджету
Закон України ВР № 530-IX від 17.03.2020
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Постанова КМУ № 223 від 16.03.2020
Про унеможливлення вивезення (пересилання) громадянами за межi митної територiї України окремих товарiв протиепiдемiчного призначення
Розпорядження КМУ № 290-р від 16.03.2020
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2020 р. N 287
Лист Держмитслужби № 16-03-01/274 від 16.03.2020
[Щодо обмеження експорту товарiв протиепiдемiчного призначення]
Розпорядження КМУ № 287-р від 14.03.2020
Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2
Постанова КМУ № 217 від 13.03.2020
Про внесення змiни до § 14 Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.