Параметры поиска документов

Результат поиска
Лист НБУ № 50-0007/44360 від 15.08.2018
Про змiни в грошовому обiгу Польщi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1125 від 10.08.2018
Про внесення змiни до деяких iнформацiйних карток адмiнiстративних послуг у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1122 від 10.08.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "АЛЬТЕР-ТОП"
Постанова НБУ № 92 від 10.08.2018
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1109 від 09.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ПАТ "ЗАВОД ПIВДЕНКАБЕЛЬ"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1108 від 09.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1107 від 09.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "ДАСТ"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1106 від 09.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1111 від 09.08.2018
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi
Лист НБУ № 50-0007/43187 від 08.08.2018
Про змiни в грошовому обiгу Республiки Азербайджан
Наказ Мiнекономрозвитку № 1102 від 07.08.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до "SC VIBOGAMI SRL"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1101 від 07.08.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до "Dongkuk Techco Ruber Industries SDN.BHD"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1100 від 07.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до "BLACK SEA COMMODITIES LTD"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1099 від 07.08.2018
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мiнекономрозвитку № 1098 від 07.08.2018
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Лист ДФСУ № 1932/99-99-18-03-01-18 від 06.08.2018
Про заборону щодо ввезення в Україну окремих об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду
Наказ Мiнекономрозвитку № 1094 від 06.08.2018
Про внесення змiни в додаток 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 50
Лист Мiнекономрозвитку № 4103-07/33582-03 від 03.08.2018
Щодо цукру-сирцю з тростини
Наказ ДФСУ № 543 від 03.08.2018
Про затвердження Змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв
Наказ Мiнекономрозвитку № 1087 від 03.08.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "ЕВРО БIЗНЕС ГРУП"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1086 від 03.08.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до ПП "ЮНIСОФТ"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1085 від 03.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "НIЦ "ЗТЗ-СЕРВIС"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1084 від 03.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ПП "ХПТФ"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1083 від 03.08.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "ТВК ТЕРМIНАЛ"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1082 від 03.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ДП "ПОЛIСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1081 від 03.08.2018
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ № 503 від 03.08.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 502 від 03.08.2018
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 501 від 03.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 500 від 03.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1080 від 03.08.2018
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінфіну № 1079 від 03.08.2018
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінфіну № 673 від 03.08.2018
Про затвердження узагальнюючих податкових консультацiй з деяких питань оподаткування податком на додану вартiсть
Наказ Мiнекономрозвитку № 1091 від 03.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ДП "Новгород-Сiверськрайагролiсгосп"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1090 від 03.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до Середино-Будського дочiрнього агролiсогосподарського пiдприємства "Середино-Будський агролiсгосп"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1089 від 03.08.2018
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до "ЗАО "Балтиос Бретлингис"
Наказ Мiнекономрозвитку № 1088 від 03.08.2018
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "ДУНIТ"
Наказ ДФСУ № 519 від 03.08.2018
Про внесення змiн до наказу ДФС вiд 09.09.2014 N 116
Наказ № 499 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 498 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 497 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 496 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 495 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 494 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 493 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 492 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 491 від 02.08.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова НБУ № 88 від 01.08.2018
Про внесення змiн до Положення про мiжбанкiвський переказ коштiв в Українi в нацiональнiй валютi в особливий перiод
Наказ № 479 від 31.07.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 475 від 31.07.2018
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України

Страницы

Copyright © 2018 НТФ «Интес»
Все права сохранены.