Параметры поиска документов

Результат поиска
Повідомлення Мінекономіки від 23.01.2020
Про закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 23.01.2020
Про порушення та проведення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну мiнеральних добрив походженням з Росiйської Федерацiї
Лист Держмитслужби № 103/16-03-01 від 21.01.2020
[Про заборону ввезення в Україну окремих об'єктiв офiцiйного контролю]
Наказ МОЗ № 91 від 17.01.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Постанова НБУ № 10 від 17.01.2020
Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 сiчня 2019 року N 16 та втрату чинностi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17 лютого 2005 року N 54
Постанова НБУ № 9 від 17.01.2020
Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова КМУ № 14 від 15.01.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню
Постанова КМУ № 12 від 15.01.2020
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1057
Постанова НБУ № 7 від 15.01.2020
Про внесення змiни до Iнструкцiї про порядок вiдкриття i закриття рахункiв клiєнтiв банкiв та кореспондентських рахункiв банкiв - резидентiв i нерезидентiв
Наказ Мінфіну № 9 від 14.01.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкатора умов поставки, Класифiкатора характерiв угод, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю та Класифiкатора документiв
Наказ Мінфіну № 8 від 14.01.2020
Про затвердження Змiн до Класифiкаторiв митних формальностей та результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками
Лист Держмитслужби № 87/16 від 14.01.2020
[Про заборону ввезення в Україну окремих об'єктiв офiцiйного контролю]
Наказ МОЗ № 48 від 13.01.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Лист НБУ № 57-0009/1491 від 13.01.2020
[Щодо запровадження в Українi мiжнародного номера банкiвського рахунку IBAN]
Наказ МОЗ № 41 від 11.01.2020
Про державну реєстрацiю лiкарських засобiв, якi зареєстрованi компетентними органами Сполучених Штатiв Америки, Швейцарiї, Японiї, Австралiї, Канади, Європейського Союзу
Лист Держпродспоживслужби № 11.1.2-4/1/160 від 11.01.2020
Наказ МОЗ № 23 від 10.01.2020
Про державну реєстрацiю лiкарських засобiв "БОСЕНТАН АККОРД 62.5 МГ" та "ЗIЕКСТЕНЦО 6 МГ (ZIEXTENZO® 6 MG)"
Наказ Мінекономіки № 8 від 08.01.2020
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до НВ ТОВ "ЕЛIТСОРТНАСIННЯ"
Лист Держмитслужби № 61/17-04 від 08.01.2020
[Про пiдроздiли митного оформлення, що безпосередньо здiйснюють митнi формальностi в мiсцях мiжнародного поштового обмiну та центральних сортувальних станцiях, регiональних сортувальних станцiях]
Розпорядження Держпродспоживслужби № 110 від 03.01.2020
Лист Держмитслужби № 1/16-01-02 від 02.01.2020
Про графiк зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит
Постанова НБУ № 164 від 28.12.2019
Про затвердження Правил бухгалтерського облiку операцiй з акредитивами в банках України
Наказ Мінекономіки № 843 від 28.12.2019
Про анулювання рiшення про призначення державного пiдприємства "Орган з сертифiкацiї нафтопродуктiв та систем якостi "МАСМА-СЕПРО" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв
Лист МЗС № 72/14-612/1-3329 від 28.12.2019
Щодо набрання чинностi мiжнародними договорами
Наказ Держкомтелерадiо № 560 від 28.12.2019
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 559 від 28.12.2019
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 558 від 28.12.2019
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мінекономіки № 881 від 28.12.2019
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до ФОП КОШМАРИК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
Наказ Мінекономіки № 880 від 28.12.2019
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "Унiкум Україна"
Наказ Мінекономіки № 879 від 28.12.2019
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ТОВ "НВК Технологiї пiдйому"
Наказ Мінекономіки № 875 від 28.12.2019
Про затвердження перелiку товарiв, що ввозяться приватним акцiонерним товариством "АвтоКрАЗ" у перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020 для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв
Постанова НБУ № 167 від 28.12.2019
Про внесення змiн до Перелiку операцiй з розрахунково-касового обслуговування, якi не є об'єктом оподаткування
Наказ Держкомтелерадiо № 557 від 28.12.2019
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 556 від 28.12.2019
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 555 від 28.12.2019
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова НБУ № 166 від 28.12.2019
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.