Параметри пошуку документів

Результат пошуку
Наказ Мінфіну № 9 від 13.01.2022
Про внесення змiн до Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї та Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами
Постанова КМУ № 17 від 12.01.2022
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 10 від 12.01.2022
Про внесення змiн до Порядку взаємодiї центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та Нацiонального банку щодо реалiзацiї Закону України "Про гуманiтарну допомогу"
Постанова КМУ № 9 від 12.01.2022
Про реалiзацiю експериментального проекту з надання в електроннiй формi висновку щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, пiд дiю Положення про контроль за перевезеннями
Постанова КМУ № 5 від 12.01.2022
Про внесення змiн до Порядку ввезення, постачання i цiльового використання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що звiльняються вiд оподаткування ПДВ
Лист Держмитслужби № 16/6 від 10.01.2022
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Наказ Мінекономіки № 21 від 05.01.2022
Про утворення секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, i визначення сфери її вiдповiдальностi
Наказ Мінекономіки № 20 від 05.01.2022
Про уповноваження вiдокремленого пiдроздiлу ПП "Науково-виробничий центр оцiнки вiдповiдностi "ЮГ" на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки
Наказ Мінекономіки № 19 від 05.01.2022
Про призначення ПрАТ "Миколаївський експертно-технiчний центр" органом з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi
Наказ Мінекономіки № 15 від 05.01.2022
Про призначення ТОВ "Сертифiкацiйний експертний центр АСУ" органом з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному техрегламентi
Наказ Мінекономіки № 23 від 05.01.2022
Про покладення функцiй технiчного секретарiату секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом простих посудин високого тиску
Наказ Мінекономіки № 22 від 05.01.2022
Про покладення функцiй технiчного секретарiату секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом обладнання та захисних систем
Лист Держмитслужби № 15-01/8 від 05.01.2022
Про внесення iнформацiї до АСМО "Iнспектор"
Лист Держмитслужби № 16-1/16-01/7/598 від 31.12.2021
[Про надсилання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України]
Лист Держмитслужби № 16-1/16-01/7/597 від 31.12.2021
[Про надсилання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України]
Наказ МОЗ № 2971 від 31.12.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) дезiнфекцiйних засобiв
Лист Держмитслужби № 17-1/17-01-04/7/3341 від 30.12.2021
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 15/15-03-02/7/6370 від 30.12.2021
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист МЗС № 72/11-612/1-105883 від 30.12.2021
Щодо набрання чинностi мiжнародним договором
Лист ДПСУ № 28723/7/99-00-21-03-02-07 від 30.12.2021
[Про окремi особливостi застосування положень Податкового кодексу України, якi починаючи з 01.01.2022 запроваджуються в оподаткуваннi ПДВ при здiйсненнi операцiй з постачання тютюнових виробiв]
Наказ Мiнiнфраструктури № 736 від 30.12.2021
Про Тарифну полiтику Залiзниць держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав на перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi на 2022 фрахтовий рiк
Лист Держмитслужби № 08-6/17-01/7/11823 від 29.12.2021
Про надання роз'яснень
Постанова НБУ № 159 від 29.12.2021
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi
Постанова НБУ № 158 від 29.12.2021
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi
Постанова КМУ № 1424 від 29.12.2021
Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2022 рiк
Постанова КМУ № 1398 від 29.12.2021
Про внесення змiни до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2020 р. N 719
Лист Держмитслужби № 15/15-01-03/7/6300 від 28.12.2021
Про iнформування
Лист Держмитслужби № 15-03/1707 від 28.12.2021
Про надання iнформацiї
Постанова КМУ № 1394 від 28.12.2021
Про внесення змiн до Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв
Постанова КМУ № 1404 від 28.12.2021
Про вихiд з Угоди про Мiжурядовий фельд'єгерський зв'язок
Рішення РНБО від 28.12.2021
Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.12.2021
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну склотари походженням з Республiки Бiлорусь
Указ ПУ № 684/2021 від 28.12.2021
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)"
Лист Держмитслужби № 15/15-03-02/7/6280 від 28.12.2021
Про заходи захисту нацiонального товаровиробника
Лист Держмитслужби № 15-03/1705 від 28.12.2021
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 15/15-03-02/6285 від 28.12.2021
Про заходи захисту нацiонального товаровиробника
Лист Держмитслужби № 08-6/17-01/7/11656 від 24.12.2021
Про надання iнформацiї
Лист Держмитслужби № 15-03/1695 від 24.12.2021
[Про "вхiдну цiну" на одяг, що використовувався]
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.12.2021
Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких видiв сирiв незалежно вiд країни походження та експорту
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.12.2021
Про внесення змiн до деяких рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.12.2021
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республiки Бiлорусь
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.12.2021
Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.12.2021
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.12.2021
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну фанери походженням з Республiки Бiлорусь
Наказ МОЗ № 2852 від 23.12.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Лист Держмитслужби № 15/15-01-03/7/6225 від 23.12.2021
Про змiни в законодавствi
Постанова КМУ № 1381 від 23.12.2021
Про затвердження Технiчного регламенту прогулянкових суден i водних мотоциклiв
Постанова КМУ № 1378 від 23.12.2021
Про визначення уповноваженого органу у сферi донорства кровi та компонентiв кровi, функцiонування системи кровi та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1382 від 23.12.2021
Про внесення змiни до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв
Постанова КМУ № 1376 від 23.12.2021
Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для професiйних холодильних шаф для зберiгання, камер iнтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатiв

Страницы

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.