Параметры поиска документов

Результат поиска
Постанова КМУ № 836 від 16.09.2020
Про затвердження Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Гренади про скасування вiзових вимог
Постанова КМУ № 834 від 16.09.2020
Про внесення змiни до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд
Наказ МОЗ № 2083 від 11.09.2020
Про державну реєстрацiю та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв лiкарських засобiв, якi зареєстрованi компетентними органами Сполучених Штатiв Америки, Австралiї, Канади, Європейського Союзу
Постанова НБУ № 133 від 11.09.2020
Про затвердження Змiн до Положення про електроннi грошi в Українi
Лист Держмитслужби № 18/18-01-04/7/152 від 11.09.2020
[Щодо наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.09.2020 N 557]
Лист Держмитслужби № 28/40 від 11.09.2020
Про розмiщення iнформацiї
Лист Держмитслужби № 16-01-02/668 від 10.09.2020
Про набрання чинностi ухвали суду
Постанова КМУ № 826 від 09.09.2020
Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв
Наказ МОЗ № 2071 від 09.09.2020
Про державну реєстрацiю лiкарських засобiв, якi пiдлягають закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю
Наказ МОЗ № 2069 від 09.09.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Постанова КМУ № 817 від 09.09.2020
Про внесення змiн до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225
Лист Держмитслужби № 10/555 від 09.09.2020
[Про забезпечення адмiнiстративного позову]
Лист Держмитслужби № 10/10-04/7/112 від 09.09.2020
Щодо ухвали про забезпечення позову
Постанова КМУ № 815 від 09.09.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi державного ринкового нагляду
Наказ ДПСУ № 479 від 08.09.2020
Про внесення змiн до наказу ДПС вiд 03.02.2020 N 67
Наказ Мінфіну № 557 від 08.09.2020
Про внесення змiни до Класифiкатора Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв
Лист Держмитслужби № 18-01-01/841 від 08.09.2020
[Щодо наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020 N 305]
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 05.09.2020
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 05.09.2020
Про припинення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту без застосування спецiальних заходiв
Наказ МОЗ № 2032 від 04.09.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Лист Держмитслужби № 16-3/16-01-02/7/1658 від 04.09.2020
Про прийняття добровiльних письмових цiнових зобов'язань щодо припинення демпiнгового iмпорту
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 04.09.2020
Про припинення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв незалежно вiд країни походження та експорту без застосування спецiальних заходiв
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 04.09.2020
Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 04.09.2020
Про перегляд та лiбералiзацiю спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну кислоти сiрчаної та олеуму незалежно вiд країни походження та експорту
Наказ МОЗ № 2017 від 03.09.2020
Про державну реєстрацiю та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв лiкарських засобiв, якi зареєстрованi компетентними органами США, Швейцарської Конфедерацiї, Європейського Союзу
Рішення НБУ № 559-рш від 03.09.2020
Про розмiр облiкової ставки Нацiонального банку України
Постанова НБУ № 129 від 03.09.2020
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова КМУ № 774 від 02.09.2020
Про денонсацiю та вихiд України з деяких угод, укладених у рамках Спiвдружностi Незалежних Держав
Лист Держмитслужби № 28/31 від 02.09.2020
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Постанова КМУ № 782 від 02.09.2020
Про внесення змiн до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 780 від 02.09.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 778 від 02.09.2020
Про внесення змiни до пункту 3 Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку
Наказ МОЗ № 2000 від 01.09.2020
Про державну реєстрацiю лiкарських засобiв, якi пiдлягають закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю, та внесення змiни до наказу Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 05 грудня 2019 року N 2380
Розпорядження Держпродспоживслужби № 54 від 31.08.2020
Лист Держмитслужби № 18/18-01-03/7/143 від 27.08.2020
[Щодо наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.08.2020 N 515]
Постанова НБУ № 126 від 27.08.2020
Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Лист Держмитслужби № 16-01-02/632 від 26.08.2020
Про формато-логiчний контроль
Постанова КМУ № 755 від 26.08.2020
Про затвердження Порядку формування i ведення лiцензiйного реєстру
Постанова КМУ № 748 від 26.08.2020
Про внесення змiн до пункту 6 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 р. N 771
Лист Держмитслужби № 29-1/16-02/7/10339 від 25.08.2020
Про використання у роботi перехiдних таблиць
Наказ МОЗ № 1957 від 25.08.2020
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Постанова НБУ № 124 від 21.08.2020
Про внесення змiн до Iнструкцiї про мiжбанкiвський переказ коштiв в Українi в нацiональнiй валютi

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.