Параметры поиска документов

Результат поиска
Постанова НБУ № 127 від 12.12.2017
Про внесення змiни до Iнструкцiї про перемiщення готiвки i банкiвських металiв через митний кордон України
Наказ ДФСУ № 818 від 07.12.2017
Про внесення змiн до Перелiку вiдомостей, якi мiстять службову iнформацiю в органах ДФС
Наказ Мiнекономрозвитку № 1788 від 06.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1787 від 06.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1786 від 06.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1785 від 06.12.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1784 від 06.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1783 від 06.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1777 від 06.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1776 від 06.12.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1775 від 06.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1774 від 06.12.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1773 від 06.12.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1772 від 06.12.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Постанова КМУ № 954 від 06.12.2017
Про затвердження Положення про використання повiтряного простору України
Постанова КМУ № 932 від 06.12.2017
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 2010 р. N 977
Наказ Мiнекономрозвитку № 1764 від 05.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1763 від 05.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1762 від 05.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1761 від 05.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1760 від 05.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1759 від 05.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1758 від 05.12.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Лист ДФСУ № 2841/6/99-99-15-02-02-15/IПК від 05.12.2017
[Щодо взаєморозрахункiв мiж резидентом та нерезидентом]
Лист НБУ № 27-0006/81874 від 04.12.2017
[Щодо вiдкликання генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй]
Наказ № 482 від 01.12.2017
Про надання вiдмови у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1748 від 30.11.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Лист МЗС № 72/14-612/1-2963 від 30.11.2017
Щодо українсько-грецької угоди
Постанова НБУ № 121 від 30.11.2017
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi
Лист ДФСУ № 33114/7/99-99-18-04-02-17 від 30.11.2017
Про гарантiйнi документи
Наказ Мiнекономрозвитку № 1732 від 29.11.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1731 від 29.11.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1730 від 29.11.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1729 від 29.11.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1728 від 29.11.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ № 473 від 29.11.2017
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 472 від 29.11.2017
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 471 від 29.11.2017
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ № 470 від 29.11.2017
Про надання вiдмови у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1725 від 29.11.2017
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мiнекономрозвитку № 1715 від 28.11.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1714 від 28.11.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1713 від 28.11.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1712 від 28.11.2017
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Постанова НБУ № 120 від 28.11.2017
Про внесення змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 16 вересня 2013 року N 365
Лист ДФСУ № 32733/7/99-99-18-03-03-18 від 28.11.2017
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2017 року N 868
Рішення НБУ № 759-рш від 28.11.2017
Про регламент роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України та порядок роботи банкiвської системи України в перiод завершення звiтного року
Наказ Мiнекономрозвитку № 1711 від 27.11.2017
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мiнекономрозвитку № 1708 від 27.11.2017
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мiнекономрозвитку № 1707 від 27.11.2017
Про переведення iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Страницы

Copyright © 2017 НТФ «Интес»
Все права сохранены.