Параметры поиска документов

Результат поиска
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01/7/7591 від 08.07.2020
Про актуалiзовану iнформацiю стосовно особливих видiв мита
Наказ Мінюсту № 2314/5 від 06.07.2020
Про внесення змiни до Порядку подання нормативно-правових актiв на державну реєстрацiю до органiв юстицiї та проведення їх державної реєстрацiї
Лист Держмитслужби № 08-1/16-01/7/7375 від 03.07.2020
Про Митний тариф України
Постанова НБУ № 93 від 03.07.2020
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах у банках України
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01-02/7/7302 від 02.07.2020
Про Митний тариф України
Лист Держмитслужби № 16-01-02/570 від 01.07.2020
Про термiн дiї пiльги
Постанова КМУ № 557 від 01.07.2020
Про внесення змiни у додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109
Лист Держмитслужби № 08-4/16-01/7/7259 від 01.07.2020
Про термiн дiї пiльги
Наказ Держмитслужби № 234 від 01.07.2020
Про затвердження Перехiдних таблиць вiд УКТЗЕД версiї 2012 р. до УКТЗЕД версiї 2017 р.
Постанова НБУ № 91 від 30.06.2020
Про внесення змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 травня 2019 року N 67
Наказ Мінекономіки № 1236 від 26.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1235 від 26.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1234 від 26.06.2020
Про розширення сфери призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1224 від 25.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1221 від 25.06.2020
Про розширення сфери призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1220 від 25.06.2020
Про призначення визнаної незалежної органiзацiї на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова КМУ № 527 від 25.06.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 25.06.2020
Про недоцiльнiсть порушення антисубсидицiйного розслiдування щодо iмпорту в Україну окремих продуктiв переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з РФ
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 25.06.2020
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну фанери походженням з Республiки Бiлорусь
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 25.06.2020
Про продовження строку проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну автомобiльних колiсних дискiв з алюмiнiю походженням з Китайської Народної Республiки та Росiйської Федерацiї
Наказ Мінфіну № 323 від 24.06.2020
Про затвердження Змiн до Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.06.2020
Про припинення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: нiтрату амонiю та вапняково-амiачної селiтри, карбамiду та карбамiдо-амiачної сумiшi)
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.06.2020
Про припинення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну добрив мiнеральних з вмiстом азоту та фосфору та добрив мiнеральних з вмiстом азоту, фосфору, калiю незалежно вiд країни походження
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 24.06.2020
Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту
Лист ДПСУ № 2521/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 23.06.2020
[Щодо граничних термiнiв застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України]
Наказ Мінекономіки № 1208 від 23.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1200 від 22.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1199 від 22.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1198 від 22.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Лист ДПСУ № 2505/6/99-00-05-06-02-06/IПК від 22.06.2020
[Щодо порядку застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, до операцiй з постачання на митнiй територiї України товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню COVID-19]
Лист Держмитслужби № 18/18-01-02/7/101 від 22.06.2020
[Щодо наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2020 N 294]
Наказ Мінекономіки № 1175 від 20.06.2020
Про призначення визнаної незалежної органiзацiї на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1162 від 19.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1168 від 19.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1167 від 19.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Закон України ВР № 737-IX від 19.06.2020
Про внесення змiни до роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо забезпечення лiкування коронавiрусної хвороби (COVID-19)"
Наказ Мінекономіки № 1166 від 19.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1164 від 19.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова КМУ № 509 від 19.06.2020
Про внесення змiн до перелiку товарiв робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню гострої респiраторної хвороби COVID-19
Наказ Мінекономіки № 1154 від 18.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова НБУ № 77 від 18.06.2020
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Розпорядження КМУ № 819-р від 17.06.2020
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2020 р. N 288
Закон України ВР № 720-IX від 17.06.2020
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення досудового розслiдування ..."
Наказ Мінекономіки № 1144 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1143 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1135 від 17.06.2020
Про анулювання рiшення про призначення ТОВ "Випробувально-сертифiкацiйний центр "Пiвдентест" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1148 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1147 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1145 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1134 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.