Параметри пошуку документів

Результат пошуку
Указ ПУ № 186/2021 від 07.05.2021
Про надання гуманiтарної допомоги Республiцi Iндiя
Лист НБУ № 25-0006/39235 від 06.05.2021
Про реалiзацiю обмежувальних заходiв (санкцiй) до Республiки Нiкарагуа
Лист МЗС № 72/14-612-29532 від 06.05.2021
Щодо набрання чинностi мiжнародним договором
Наказ Держкомтелерадiо № 201 від 05.05.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 200 від 05.05.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 199 від 05.05.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 203 від 05.05.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 202 від 05.05.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 198 від 05.05.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 197 від 05.05.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 196 від 05.05.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 195 від 30.04.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 194 від 29.04.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 193 від 29.04.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 192 від 29.04.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова КМУ № 432 від 28.04.2021
Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матерiалах i сировинних компонентах
Наказ МОЗ № 832 від 28.04.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Постанова КМУ № 416 від 28.04.2021
Про внесення змiн в додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2019 р. N 55
Постанова КМУ № 440 від 28.04.2021
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 413 від 28.04.2021
Про внесення змiни до пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2020 р. N 667
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.04.2021
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну дротiв походженням з Китайської Народної Республiки
Закон України ВР № 1422-IX від 27.04.2021
Про внесення змiн до Кримiнального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку iз здiйсненням спецiального досудового розслiдування
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 27.04.2021
Про повернення сум сплаченого попереднього спецiального мита щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту
Наказ МОЗ № 819 від 26.04.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) дезiнфекцiйних засобiв
Наказ Держкомтелерадiо № 191 від 26.04.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ МОЗ № 817 від 23.04.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Лист Держмитслужби № 08-4/15-03/7/4329 від 23.04.2021
Про повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi
Постанова НБУ № 34 від 23.04.2021
Про внесення змiн до Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi
Наказ Мінекономіки № 846 від 22.04.2021
Про призначення ТОВ "Український центр медичної сертифiкацiї та прогнозування" органом з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi
Постанова КМУ № 386 від 22.04.2021
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 1999 р. N 1228
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 22.04.2021
Про встановлення фактiв дискримiнацiйних та недружнiх дiй з боку Республiки Бiлорусь щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв ЗЕД України - пiдприємств автомобiлебудування
Наказ МОЗ № 779 від 21.04.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Лист Держмитслужби № 15/15-03/7/814 від 21.04.2021
Про Угоду про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя
Наказ Мінекономіки № 842 від 21.04.2021
Про призначення ТОВ "Сертифiкацiйний експертний центр АСУ" органом з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у технiчному регламентi
Постанова КМУ № 396 від 21.04.2021
Про внесення змiни до пункту 5 Положення про Адмiнiстрацiю Державної прикордонної служби України
Постанова КМУ № 395 від 21.04.2021
Про внесення змiни до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв
Постанова КМУ № 387 від 21.04.2021
Про внесення змiн до Положення про Мiнiстерство iнфраструктури України
Постанова КМУ № 377 від 21.04.2021
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 106 i вiд 18 липня 2007 р. N 950
Указ ПУ № 169/2021 від 21.04.2021
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 15 квiтня 2021 року "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)"
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 21.04.2021
Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну зрiзаних свiжих троянд незалежно вiд країни походження та експорту
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 21.04.2021
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких видiв виробiв з асфальту або аналогiчного матерiалу походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 21.04.2021
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республiки Бiлорусь
Наказ МОЗ № 761 від 20.04.2021
Про державну реєстрацiю лiкарських засобiв, якi пiдлягають закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю
Наказ МОЗ № 778 від 20.04.2021
Про державну реєстрацiю лiкарського засобу (медичного iмунобiологiчного препарату) для екстреного медичного застосування
Наказ МОЗ № 773 від 20.04.2021
Про державну реєстрацiю та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв лiкарських засобiв, якi зареєстрованi компетентними органами США, Австралiї, Канади, Швейцарської Конфедерацiї, Європейського Союзу
Наказ Держкомтелерадiо № 189 від 20.04.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 183 від 19.04.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 182 від 19.04.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 187 від 19.04.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 186 від 19.04.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.