Параметри пошуку документів

Результат пошуку
Лист Держмитслужби № 16/90 від 24.02.2021
Про внесення змiн до Перелiку заборон
Лист МЗС № 72/14-612-10855 від 22.02.2021
Щодо припинення дiї мiжнародного договору
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 20.02.2021
Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї
Розпорядження Держпродспоживслужби № 18 від 19.02.2021
Щодо обмежень на ввезення в Україну товарiв з Естонiї через реєстрацiю грипу птицi
Указ ПУ № 67/2021 від 19.02.2021
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв згiдно з резолюцiями Ради Безпеки ООН"
Указ ПУ № 66/2021 від 19.02.2021
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходiв для захисту майнових iнтересiв держави"
Указ ПУ № 65/2021 від 19.02.2021
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв згiдно з резолюцiями Ради Безпеки ООН"
Указ ПУ № 64/2021 від 19.02.2021
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змiн до персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)"
Рішення від 19.02.2021
Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй) згiдно з резолюцiями Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй щодо Республiки Малi
Рішення від 19.02.2021
Про вжиття заходiв для захисту майнових iнтересiв держави
Рішення від 19.02.2021
Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй) згiдно з резолюцiями Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй щодо Єменської Республiки
Рішення від 19.02.2021
Про застосування та внесення змiн до персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)
Наказ Мінекономіки № 302 від 17.02.2021
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi
Постанова КМУ № 124 від 17.02.2021
Деякi питання дiяльностi центральних органiв виконавчої влади
Постанова КМУ № 114 від 17.02.2021
Про внесення змiн до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним
Постанова КМУ № 115 від 17.02.2021
Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв
Постанова КМУ № 111 від 17.02.2021
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 107 від 17.02.2021
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 1999 р. N 1228
Наказ МОЗ № 270 від 16.02.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) дезiнфекцiйних засобiв
Наказ Мінфіну № 104 від 16.02.2021
Про затвердження Змiн до Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 16.02.2021
Про продовження строку проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну зрiзаних свiжих троянд незалежно вiд країни походження та експорту
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 16.02.2021
Про продовження строку проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну поворотно-вiдкидних пристроїв для вiконних та балконних дверних блокiв походженням з Турецької Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 16.02.2021
Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї
Постанова КМУ № 119 від 15.02.2021
Деякi питання закупiвлi лiкарських засобiв для забезпечення пацiєнтiв, якi потребують антиретровiрусної терапiї
Постанова КМУ № 118 від 15.02.2021
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ Держкомтелерадiо № 68 від 12.02.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 67 від 12.02.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 66 від 12.02.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ МОЗ № 238 від 11.02.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Наказ МОЗ № 236 від 11.02.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) дезiнфекцiйних засобiв
Лист Держмитслужби № 08-3/16-017/7/2308 від 11.02.2021
Про деякi питання контролю нехарчової продукцiї
Постанова НБУ № 17 від 11.02.2021
Про внесення змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 травня 2019 року N 67
Наказ Мінекономіки № 253 від 10.02.2021
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi
Наказ Держкомтелерадiо № 63 від 09.02.2021
Про надання вiдмови у видачi дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 62 від 09.02.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова КМУ № 92 від 08.02.2021
Питання забезпечення захисту iнформацiї в iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах
Наказ Держкомтелерадiо № 59 від 08.02.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Держкомтелерадiо № 57 від 08.02.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мінфіну № 67 від 08.02.2021
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультацiї щодо деяких питань застосування правил трансфертного цiноутворення
Наказ Держкомтелерадiо № 56 від 04.02.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Наказ Мінфіну № 58 від 04.02.2021
Про запровадження експериментального проекту щодо автоматизацiї процесiв подачi заяв для надання, переоформлення, зупинення дiї, анулювання дозволiв на провадження митної брокерської дiяльностi
Повідомлення Мінекономіки від 04.02.2021
Про фактичне закiнчення строку застосування остаточних компенсацiйних заходiв щодо iмпорту в Україну легкових автомобiлiв походженням з Росiйської Федерацiї
Наказ МОЗ № 171 від 03.02.2021
Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
Наказ Держкомтелерадiо № 54 від 03.02.2021
Про видачу дозволiв на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України
Постанова КМУ № 77 від 03.02.2021
Про затвердження перелiку машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 80-р від 03.02.2021
Про внесення змiн до пункту 8 додатка до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 лютого 2019 р. N 76
Постанова КМУ № 82 від 03.02.2021
Про затвердження Порядку формування перелiку незареєстрованих лiкарських засобiв (за мiжнародними непатентованими назвами), якi можуть ввозитися на територiю України
Постанова КМУ № 80 від 03.02.2021
Про затвердження плану дiй за надзвичайних обставин, пов'язаних iз харчовими продуктами та кормами
Постанова КМУ № 70 від 03.02.2021
Про затвердження форми, опису та правил використання нацiонального логотипа авторизованого економiчного оператора та форми сертифiката авторизованого економiчного оператора
Постанова НБУ № 14 від 03.02.2021
Про внесення змiн до Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.