Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0207М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
-0207 60цесарок:

- - 0207 60 05не розрiзанi на частини, свiжi, охолодженi чи замороженi:
- - - 0207 60 05 10замороженi
- - - 0207 60 05 90iншi
- - [0207 60 1]iншi, свiжi, охолодженi чи замороженi:
- - - [0207 60 10]розрiзанi:
- - - - 0207 60 10 00обваленi
- - - - [0207 60 21]необваленi:
- - - - - 0207 60 21 00половини або четвертини
- - - - - 0207 60 31 00крила цiлi, з кiнчиками або без них
- - - - - 0207 60 41 00спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
- - - - - 0207 60 51 00грудинки та їх частини
- - - - - 0207 60 61 00нiжки та їх частини
- - - - - 0207 60 81 00iншi
- - - [0207 60 9]субпродукти:
- - - - 0207 60 91 00печiнка
- - - - 0207 60 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.